ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ MONUMENTA, ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ       
ΤΟΠΙΟ
LANDSCAPE
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINT [-]Α[+]
Εισαγωγικό σημείωμα για το τοπίο και την κληρονομιά του πολιτισμού
Κωνσταντίνος Μωραΐτης, αρχιτέκτονας μηχανικός, αναπλ. καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Η «κληρονομιά» του πολιτισμού περιλαμβάνει όλες τις σχέσεις που οι ανθρώπινες κοινωνίες συγκροτούν, στα πεδία της ιστορίας και των παραδόσεων τους, όπως και τις υλικές κατασκευές και το φυσικό τους περιβάλλον και βέβαια το ευρύτερο πλαίσιο τόπου, όπου όλα τα προηγούμενα συναρθρώνονται. Πλαίσιο τόπου το οποίο περιγράφουμε ως Τοπίο. Στο νεοελληνικό ή στο σύγχρονο ελληνικό παράδειγμα όλα τα προηγούμενα συστατικά στοιχεία του πολιτισμού διαθέτουν, για λόγους που αφορούν την ευρύτερη δυτική ιστορία, εξαιρετικό ενδιαφέρον συσχετισμών.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
07 ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΜΝΗΜΕΙΑ
LOCAL COMMUNITIES & MONUMENTS