ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ MONUMENTA, ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ       
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINT [-]Α[+]
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΙΣΟΦΩΤΗ - Σέριφος
Γιάννης Τυροβολάς
Σμυριδεργάτες
Γιώργος Πολυκράτης, γλύπτης-ζωγράφος
Hommage a Fabrica YFANET
Βασίλης Καρκατσέλης, ζωγράφος-φωτογράφος
Η αρχιτεκτονική της φυσαλίδας
Έλσα Κορνέτη
Σκοπιά
Λάμπρος Λάζος
Εξώ-φυλλο φίλων: Βιομηχανικά Κατάλοιπα
ΜΟnuMENTA
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
05 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TRANSPORTATIONS