ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ MONUMENTA, ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ       
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINT [-]Α[+]
Η χάρτα του Nizhny Tagil για τη βιομηχανική κληρονομιά
Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCIH)

To ΤΙCCΙΗ είναι η παγκόσμια οργάνωση που αντιπροσωπεύει τη βιομηχανική κληρονομιά και είναι ειδικός σύμβουλος του ΙCOMOS σε θέματα βιομηχανικής κληρονομιάς. H χάρτα του Nizhny Tagil δημιουργήθηκε από τo ΤΙCCΙΗ και θα παρουσιαστεί στο ICOMOS για επικύρωση και για την τελική έγκριση της UNESCO.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
05 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TRANSPORTATIONS