ΤΟΠΙΟ
LANDSCAPE
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
04 Βιομηχανικά Κατάλοιπα

Βιομηχανική Κληρονομιά

TICCIH The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage

Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς – TICCIH

ERIH European Route of Industrial Heritage

SIA Society for Industrial Archeology

Le CILAC Association nationale pour l’étude et la défense du patrimoine industriel

AIA The Association for Industrial Archaeology


AIPAI Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale

E- FAITH European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage

ΠΙΟΠ Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

 

Βιομηχανικά Απόβλητα, Βιομηχανική Ρύπανση

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ

Σύμβαση Βασιλείας

Basel Action Network

15/12/2009
BACK TOP OF THE PAGE