ΤΟΠΙΟ
LANDSCAPE
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Λιμνοθάλασσα Γιάλοβα: δράση για την προστασία και την ανάδειξη ενός πολύτιμου βιότοπου
Eλληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η λιμνοθάλασσα Γιάλοβα είναι ο μεγαλύτερος υγρότοπος στη νότια Βαλκανική. Φιλοξενεί 265 είδη πουλιών (63% των ειδών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα), τα οποία είτε ξεχειμωνιάζουν, είτε βρίσκουν καταφύγιο κατά τη μετανάστευση. Ο υγρότοπος της Γιάλοβας, εκτός από τα πουλιά, φιλοξενεί τον μοναδικό πληθυσμό στην Ευρώπη του Αφρικανικού χαμαιλέοντα, ο οποίος ανακαλύφθηκε μόλις το 1989. Ένα πλήθος σημαντικών παράκτιων οικοτόπων συνθέτουν το μωσαϊκό της προστατευόμενης περιοχής, η οποία περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων (02/02), η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου στην Καλαμάτα στις 03/02, στο πλαίσιο της οποίας έγινε παρουσίαση της πολύχρονης δράσης της στη Γιάλοβα και συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, αλλά οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να προστατευθεί πιο αποτελεσματικά.

Από το 1998, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εργάζεται συστηματικά στην προστατευόμενη περιοχή της λιμνοθάλασσας. Μελετητές της έχουν συνεργαστεί στην εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τη διατήρηση και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 της Μεσσηνίας. Με κύριο κορμό το ετήσιο θερινό πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας, η στρατηγική της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας αναπτύσσεται σε δύο άξονες: τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (προστασία και μελέτη ειδών και οικοσυστημάτων, εφαρμογή ειδικών μέτρων διαχείρισης και προώθηση του καθεστώτος διαχείρισης από την Πολιτεία) καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού (δημιουργία οικοτουριστικών υποδομών, οργάνωση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για σχολεία και οικοτουριστικών περιηγήσεων για τους επισκέπτες, έκδοση πολύγλωσσου ενημερωτικού υλικού, λειτουργία σταθμών ενημέρωσης). Σε αυτές τις κατευθύνσεις, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συνεργάζεται με νομαρχιακές υπηρεσίες, τους Δήμους Πύλου και Νέστορος και Πανεπιστήμια ενώ το έργο της υποστηρίζεται από προγράμματα εθνικής και κοινοτικής συγχρηματοδότησης καθώς και από ιδιωτικούς φορείς όπως οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.

Κάποιοι αριθμοί είναι ενδεικτικοί αυτής της προσπάθειας κατά τον προηγούμενο χρόνο: καταγραφή 6.633 υδρόβιων πουλιών από 52 είδη στις πρόσφατες μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις, 1.489 εργατοημέρες εθελοντικής εργασίας (συμμετείχαν 45 εθελοντές από όλον τον κόσμο), γεννήθηκαν περίπου 1.700 νεοσσοί χαμαιλέοντα, καταγράφηκαν μόλις 35 νέες φωλιές του είδους, ενημερώθηκαν 4.500 έλληνες και αλλοδαποί επισκέπτες, 700 μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Έτσι έγινε ένα σημαντικό βήμα για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, για την ανάδειξη της σημαντικότητας της λιμνοθάλασσας ως πολύτιμου μέρους της Μεσσηνιακής φυσικής κληρονομιάς και για τη διεθνή προβολή της περιοχής και της Μεσσηνίας.

Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λιμνοθάλασσα Γιάλοβα, η κατάσταση των οικοτόπων κρίνεται ικανοποιητική. Σημαντικότερες απειλές είναι η μείωση των υδάτινων πόρων, η έλλειψη χαρτογράφησης της δημόσιας έκτασης, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων από αυθαίρετες ενέργειες και η επιβάρυνσή τους από λύματα, η έλλειψη σχεδίου διαχείρισης επισκεπτών.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκτιμά ότι θα πρέπει άμεσα να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης και την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος καθώς και για την ενίσχυση των δράσεων προστασίας και προβολής της περιοχής. Για αυτό το σκοπό, είναι απαραίτητη η συνεργασία και ενεργοποίηση όλων των φορέων που πιστεύουν στη διατήρηση του μοναδικού φυσικού πλούτου της Γιάλοβας.

Πληροφορίες: τηλ. 697 2004062
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

16/02/2009
BACK TOP OF THE PAGE