ΤΟΠΙΟ
LANDSCAPE
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Άλλα δύο κτήρια κινδυνεύουν με κατεδάφιση πίσω από το νέο Μουσείο Ακρόπολης
MOnuMENTA

Στις γωνίες των οδών Μακρυγιάννη και Χατζηχρήστου και Χατζηχρήστου και Μητσαίων, πίσω ακριβώς από το νέο Μουσείο Ακρόπολης, βρίσκονται δύο πολύ ενδιαφέροντα κτήρια, το πρώτο του τέλους του 19ου αιώνα και το δεύτερο των αρχών του 20ού αιώνα. Τα κτήρια αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα του αστικού κλασικισμού. Η τύχη τους έχει αποφασισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι αυτή της κατεδάφισης για χάρη του νέου Μουσείου. Η απόφαση πάρθηκε ύστερα από τη γνωμοδότηση κατά πλειοψηφία υπέρ της μη κήρυξής τους ως διατηρητέων μνημείων στην κοινή συνεδρίαση των δύο γνωμοδοτικών οργάνων του ΥΠΠΟ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, στις 27 Μαρτίου 2008. Τα κτήρια ανήκουν στο ΥΠΠΟ ύστερα από απαλλοτρίωση και περιλαμβάνονταν στα κτήρια που θα απαλλοτριώνονταν για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ανέγερση του νέου Μουσείου.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής έκανε εισήγηση υπέρ της διατήρησής του κελύφους τους «λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, ιστορικής και καλλιτεχνικής σημασίας τους», αλλά δεν στάθηκε αρκετή για την προστασία των δύο κτηρίων που συμβάλλουν αναμφισβήτητα στη διατήρηση του πολεοδομικού ιστού της περιοχής και της ιστορικής μνήμης της και μπορούν να συνοδεύσουν αρμονικά το νέο Μουσείο.

Ήδη έχει γίνει αίτηση αναστολής και ακυρώσεως της απόφασης στο ΣτΕ από κατοίκους της περιοχής. Η δικάσιμος έχει οριστεί για τις 3 Δεκεμβρίου 2008.

7/08/2008
Αντίλαλος

Την απόφαση αυτή του ΥΠΠΟ, επικύρωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ με αντίστοιχες αποφάσεις του. Βάσει δε των αποφάσεων αυτών του ΥΠΠΟ και του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκαν άδειες κατεδάφισης των εν λόγω κτηρίων.Το MOnuMENTA πιστεύοντας ότι τα δύο αυτά κτήρια της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Αθήνας πρέπει να διατηρηθούν υπέβαλε μαζί με άλλους πολίτες αίτηση αναστολής και αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, τόσο κατά της απόφασης του ΥΠΠΟ, όσο και κατά της σχετικής απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ και των σχετικών αδειών κατεδάφισης .Το Συμβούλιο της Επικρατείας με προσωρινή διαταγή απέτρεψε την κατεδάφιση των εν λόγω κτηρίων, ενώ εκκρεμεί η συζήτηση της αίτησης αναστολής και η συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως.

BACK TOP OF THE PAGE
Κτήριο στη γωνία των οδών Μακρυγιάννη και Χατζηχρήστου
Κτήριο στη γωνία των οδών Χατζηχρήστου και Μητσαίων