ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TRANSPORTATIONS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Σήμα κινδύνου για το Δέλτα του Έβρου
WWF Ελλάς

Απογοητευτική και ιδιαίτερα ανησυχητική λόγω της διαρκούς υποβάθμισης κρίνεται η κατάσταση του Δέλτα του Έβρου, ενός διεθνούς σημασίας υγρότοπου που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς. Η έλλειψη διαχειριστικών δράσεων που να αντιμετωπίζουν τις πιέσεις και τις απειλές, η ελλιπής φύλαξη, καθώς και η ανεπαρκής διαχείριση των υδάτινων πόρων από τους οποίους εξαρτάται άμεσα η καλή οικολογική κατάσταση του δέλτα, έχουν ως αποτέλεσμα σωρεία προβλημάτων, μεταξύ των οποίων:

· Μείωση των πλημμυριζόμενων εκτάσεων και των περιόδων πλημμυρισμού.
· Ανησυχητική μείωση των ιζημάτων και αύξηση της διάβρωσης των ακτών.
· Μείωση των πληθυσμών σπάνιων πουλιών που χρησιμοποιούν την περιοχή.
· Συνεχιζόμενη υποβάθμιση των εδαφών λόγω αύξησης της αλατότητάς τους (υφαλμύρωση των υπογείων υδάτων).
· Σημαντική μείωση των πληθυσμών σπάνιων θηλαστικών.
· Λαθροθηρία.
· Αύξηση παράνομων κτισμάτων που χρησιμοποιούνται από τους λαθροθήρες, με συνεπακόλουθη σημαντική υποβάθμιση στο βιότοπο, όχληση στα υδρόβια πουλιά, υποβάθμιση της χλωρίδας και ρύπανση από τα απόβλητα που συσσωρεύονται στην περιοχή.

Με αφορμή τη 10η Σύνοδο των Συμβαλλόμενων Μερών της Συνθήκης Ραμσάρ που πραγματοποιείται στη Νότια Κορέα από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου 2008, το WWF Ελλάς κατέθεσε υπόμνημα, στο οποίο περιγράφεται η ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση του Δέλτα του Έβρου. Η οργάνωση ζητά την επανένταξη του δέλτα στον κατάλογο Μοντρέ, δηλαδή στη «μαύρη λίστα» της Συνθήκης, προκειμένου να ληφθούν κατά προτεραιότητα μέτρα προστασίας και διατήρησής του.

Σημειώνεται ότι επτά από τους δέκα ελληνικούς υγρότοπους Ραμσάρ εντάσσονται στο Πρωτόκολλο του Μοντρέ. Με αυτό ως δεδομένο, καθίσταται ακόμα πιο επείγουσα η ανάγκη της χώρας να παρακολουθεί και να αποτυπώνει την κατάσταση των υγροτόπων. Η Ελλάδα, όμως, όχι μόνο δεν προστατεύει επαρκώς τους μοναδικούς αυτούς πυρήνες βιοποικιλότητας και φυσικών πόρων, αλλά δεν απέστειλε ούτε την προβλεπόμενη εθνική αναφορά αξιολόγησης των υγροτόπων της, εν όψει της 10ης Συνόδου.

«Η κακή κατάσταση των ελληνικών υγροτόπων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη πολιτικής βούλησης και συντονισμένων διαχειριστικών δράσεων για την αποτελεσματική προστασία τους», τονίζει η Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής του WWF Ελλάς. «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση αυτών των περιοχών διεθνούς σημασίας, που έχουν ζωτική σημασία για το μέλλον των υδάτινων πόρων της χώρας», καταλήγει η κ. Νάντσου.

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι ελληνικοί υγρότοποι Ραμσάρ, είναι η μείωση των εκτάσεών τους για δόμηση και αγροτική χρήση, εντατική άντληση νερού με αποτέλεσμα την αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος, ρύπανση από φυτοφάρμακα και λύματα και λαθροθηρία.

9/11/2008
BACK TOP OF THE PAGE