ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Ιούλιος 2007

Διεθνής Συνάντηση Νέων, Σίφνος
Το διάστημα από τις 26 Ιουλίου μέχρι τις 6 Αυγούστου, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει στην Σίφνο  διεθνή συνάντηση νέων με θέμα: «Περιβάλλον και ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις: Πρακτικές από το παρελθόν... λύσεις για το μέλλον!».

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων
26 Ιουλίου
Άφιξη στη Σίφνο, διαμόρφωση χώρου, τακτοποίηση
27 Ιουλίου
Παιχνίδια γνωριμίας - Παρουσίαση οργανώσεων
28 Ιουλίου
Η παραδοσιακή δόμηση και οι ανθρώπινες κατασκευές στη Μεσόγειο.
29 Ιουλίου
Ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, Δράσεις και αλληλεπιδράσεις. Συνεργασία με το MOnuMENTA
(Μαρία Κονιώτη)
30 Ιουλίου
Παρουσίαση περιοχών ΝΑΤΟΥΡΑ
31 Ιουλίου
Εντοπισμός στοιχείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
1 Αυγούστου
Βιωματικές Δραστηριότητες, Εργαστήρια, Διαπολιτισμική γνωριμία. Εντοπισμός στοιχείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
2 Αυγούστου
Ευρωπαϊκή Πολιτική και Σύγχρονα Βιοκλιματικά Κτίρια
3 Αυγούστου
Πρακτική εκπαίδευση στις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής
4 Αυγούστου
Μη κυβερνητικές οργανώσεις/ εκπαίδευση και ενημέρωση
5 Αυγούστου
Αξιολόγηση συνάντηση

9/09/2007
BACK TOP OF THE PAGE