ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Επιστολή της MONUMENTA για τα κτήρια της πρώην Σεβαστοπουλείου Σχολής

Η MONUMENTA έστειλε την παρακάτω επιστολή στο ΚΣΝΜ για τον χαρακτηρισμό ως μνημείων των κτηρίων της Σεβαστοπουλείου Εργατικής Σχολής:

                                                                       Αθήνα, 8 Ιουλίου 2015
Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων
Καρύτση 10
10561 Αθήνα


Η Σεβαστοπούλειος Εργατική Σχολή στη συμβολή των οδών Κοτυαίου, Φιλήμονος και Π. Κυριακού αποτελεί ένα ιστορικό σύνολο κτηρίων με ιστορικές, αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές αξίες, έναν κρυμμένο θησαυρό σε μια πυκνοδομημένη περιοχή της Αθήνας. Η MONUMENTA μόλις διαπίστωσε ότι ξεκίνησε η κατεδάφιση κτηρίων της Σχολής ενημέρωσε αμέσως τους αρμόδιους φορείς προστασίας και ζήτησε την παρέμβασή τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που σήμερα εξετάζεται ο χαρακτηρισμός των παλαιότερων κτηρίων, ο οποίος θα επιτρέψει την προστασία τους.

Η MONUMENTA τάσσεται υπέρ του χαρακτηρισμού τους που αποτελεί και εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων καθώς επίσης τάσσεται υπέρ και προτείνει στα υπό χαρακτηρισμό κτήρια να συμπεριληφθεί και η νότια - τρίτη πτέρυγα του κτηρίου που ανεγέρθηκε τη δεκαετία του 1950. Το κτήριο αυτό κτίστηκε πλήρως εναρμονισμένο με το υπόλοιπο σύνολο κτηρίων αντικατοπτρίζοντας τον σεβασμό που έδειξαν οι τότε αρμόδιοι στα παλαιότερα κτήρια αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο τους και στον πολεοδομικό ιστό της πόλης.

Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η προσθήκη ενός νέου πολυώροφου κτηρίου θα καταστρέψει την παλαιά πτέρυγα που διατηρείται στις μεταπολεμικές προσθήκες και θα επιβαρύνει τα υπόλοιπα ιστορικά κτήρια της Σχολής και τον πυκνοδομημένο ιστό της πόλης. Ιδιαίτερα μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στη διατήρηση του αύλειου χώρου και στον παλαιό μηχανολογικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό που φυλάσσεται στο κτήριο.

9/07/2015
Αντίλαλος

Η συζήτηση του θέματος του χαρακτηρισμού ή μη στο ΚΣΝΜ μεταφέρθηκε πήρε αναβολή για τον Σεπτέμβριο 2015.

BACK TOP OF THE PAGE