ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
«Περιβάλλον και ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις: Πρακτικές από το παρελθόν... λύσεις για το μέλλον!» - 26.7.2007 έως 6.8.2007

 Tο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει διεθνή συνάντηση νέων στην Σίφνο το διάστημα 26 Ιουλίου με 6 Αυγούστου με θέμα: «Περιβάλλον και ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις: Πρακτικές από το παρελθόν... λύσεις για το μέλλον!».

Η ανταλλαγή αυτή «Περιβάλλον και ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις: Πρακτικές από το παρελθόν... λύσεις για το μέλλον!» στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους νέους ως προς την ανάγκη προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος καθώς και να αποδείξει ότι και στη σημερινή εποχή είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά κι εφικτή η συνύπαρξη των ανθρώπινων κοινωνιών με το φυσικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον, αξιοποιώντας τόσο καλά παραδείγματα από το παρελθόν όσο και εκτιμώντας σωστά σύγχρονες ιδέες και προτάσεις που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα. Ο εκπαιδευτικός στόχος της ανταλλαγής θα επιτευχθεί μέσω της μελέτης πρακτικών παραδειγμάτων που απεικονίζουν την σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και ειδικότερα σε ένα κλειστό περιβάλλον, όπως τα νησιά, όπου οι επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων γίνονται πιο εμφανής.

Στη συνάντηση συμμετέχει και το ΜOnuMENTA και συγκεκριμένα στη θεματική Ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, Δράσεις και αλληλεπιδράσεις. Κατά την διαδρομή κατάβασης του φαραγγίου από την Απολωνία στις Καμάρες,  στα χνάρια του νερού, θα γίνει παρουσίαση του φυσικού σχηματισμού του φαραγγίου και των κατασκευών που βρίσκονται εντός των ορίων του. 

24/07/2007
BACK TOP OF THE PAGE
Στα χνάρια του νερού. Σίφνος: Το φαράγγι από την Απολλωνία στις Καμάρες