ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Δημοτική αγορά Χαλκίδας, ένα μνημείο σε κίνδυνο
Ελλην. Τμήμα ICOMOS, Επιμ. Περ/ντος & Βιωσιμότητας, ΕΣΔΙΑΠΟΚ, MONUMENTA

H Χαλκίδα αποτελεί μια ιστορική πόλη που, δυστυχώς, έχει απωλέσει το μεγαλύτερο τμήμα της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της! Ένα από τα ελάχιστα δείγματα ιστορικών κτηρίων της πόλης είναι το συγκρότημα της δημοτικής αγοράς που κτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και συμπληρώθηκε, το 1932, με νέα πτέρυγα που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Σόλωνα Κυδωνιάτη, με τη συνεργασία του μηχανικού Γ. Βαγιανού. Το μνημείο βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς τα τελευταία χρόνια η εγκατάλειψη, οι βανδαλισμοί, η απαξίωση αποτελούν τη μόνη «φροντίδα» γι' αυτό. Οι Δημοτικές Αρχές όχι μόνο δεν αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητά του, λόγω των αρχιτεκτονικών, πολεοδομικών, ιστορικών και κοινωνικών του αξιών, αλλά συμβάλλουν καθοριστικά στην απαξίωσή του, έχοντας θέσει ως κύριο στόχο την κατεδάφισή του.

Το 2006 το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων (ΚΣΝΜ) γνωμοδότησε υπέρ του χαρακτηρισμού της Αγοράς ως μνημείου, με θετική εισήγηση της Εφορείας Νεότερων Μνημείων Αττικής (ΦΕΚ 604/τ'Β/15.5.2006). Στα χρόνια που ακολούθησαν ο Δήμος συνέταξε μελέτη αποκατάστασης, η οποία, παρά τη συνολική κήρυξη του μνημείου, πρότεινε την καθαίρεση δύο εκ των πτερύγων του κτηρίου. Το ΚΣΝΜ συνεδρίασε και γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του πορίσματος του πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 41 του Νόμου 3018/02 και στην άμεση λήψη μέτρων υποστύλωσης των προβόλων, στην καθαίρεση κατόπιν μελέτης των ετοιμόρροπων τμημάτων των πλακών, δοκών και προβόλων, καθώς και στην υποβολή μελέτης για τη μελλοντική αποκατάσταση και αξιοποίησης της Αγοράς. Το 2013 βγήκε απόφαση του ΣτΕ, η οποία ακύρωνε την απόφαση κήρυξης της Αγοράς ως μνημείου από το ΥΠΠΟ, για τυπικούς και μόνο λόγους, που αφορούσαν στη διαδικασία συνεδρίασης, λόγω της μη νόμιμης πρόσκλησης δύο μελών του ΚΣΝΜ (πράγμα που αποτελεί αντικείμενο έρευνας, αν όντως δηλαδή δεν έγινε νομίμως η πρόσκληση!). Την προσφυγή στο ΣτΕ είχε κάνει πρώην δήμαρχος της Χαλκίδας. Η απόφαση του ΣτΕ όριζε την επανεξέταση του θέματος από το ΚΣΝΜ, σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες, το οποίο και έγινε το Μάρτιο 2014. Κατά την κοινή συνεδρίαση ΚΑΣ-ΚΣΝΜ, η πλειοψηφία των μελών γνωμοδότησε και πάλι υπέρ του συνολικού χαρακτηρισμού της Αγοράς ως μνημείου. Και ενώ αναμενόταν η υπογραφή της υπουργικής απόφασης, το θέμα του χαρακτηρισμού πρόκειται να επανεξετασθεί ξανά από το κοινό όργανο.

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS, το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, η Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η MONUMENTA από την αρχή τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης της Δημοτικής Αγοράς και εξακολουθούν να στηρίζουν και να ζητούν τον συνολικό της χαρακτηρισμό ως διατηρητέου μνημείου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι τέσσερις φορείς καλούν τα μέλη του κοινού οργάνου ΚΑΣ και ΚΣΝΜ να γνωμοδοτήσουν και αυτή τη φορά υπέρ του χαρακτηρισμού ως μνημείου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο πολύπαθο μνημείο να σωθεί και να αναδειχθεί, καθώς επίσης στην πόλη της Χαλκίδας να διατηρήσει την αρχιτεκτονική της κληρονομιά και την ιστορική της ταυτότητα.

Πληροφορίες: 6973308857, info@monumenta.org, icomoshellenic@gmail.com

16/12/2014
BACK TOP OF THE PAGE