ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Επιστολή της MONUMENTA για τον ΚΡΟΝΟ

Η MONUMENTA έστειλε επιστολή στο ΥΠΕΚΑ με την οποία ενημερώνει για την κακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το βιομηχανικό συγκρότημα Κρόνος στην Ελευσίνα και ζητά τις άμεσες ενέργειες για την προστασία του. Ακολουθεί η επιστολή.

                                                                         Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014
Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών
ΥΠΕΚΑ
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ότι στο βιομηχανικό συγκρότημα ΚΡΟΝΟΣ, στην Ελευσίνα, το οποίο έχει κηρυχθεί διατηρητέο από το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 103/1990) λεηλατείται τα τελευταία δύο χρόνια συστηματικά έχοντας προκαλέσει μεγάλες ζημιές στο κτήριο και στον εξοπλισμό του (βλ. επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό). Η αφαίρεση των μεταλλικών του στοιχείων συνεχίζεται μαζί με την αφαίρεση πια και δομικών στοιχείων. Η λεηλασία του Χημείου και των Γραφείων είναι απίστευτη καθώς και του αρχειακού υλικού που είχε απομείνει.

Σας παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να διασωθεί το πολύ σημαντικό αυτό βιομηχανικό μνημείο της χώρας μας. Αναμένουμε ενημέρωση για τις ενέργειές σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

MONUMENTA

26/08/2014
BACK TOP OF THE PAGE