ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Η ιστοσελίδα του προγράμματος "Τοπικές Κοινωνίες & Μνημεία"

Η ιστοσελίδα του προγράμματος «Τοπικές Κοινωνίες & Μνημεία» tkm.monumenta.org κυκλοφορεί πια στο διαδίκτυο.

Πέντε χρόνια πέρασαν από τότε που η MOnuMENTA ξεκίνησε το πρόγραμμα με θέμα την έρευνα των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών με τα μνημεία τους και στόχο την ενημέρωση και ενεργοποίησή τους για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου τους.

Η νέα μας ιστοσελίδα περιλαμβάνει υλικό για προγράμματα που αφορούν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών με τα μνημεία, της MOnuMENTA και άλλων φορέων, νέα και δραστηριότητες, άρθρα, βιβλία, νόμους και συμβάσεις, προφορικές μαρτυρίες κ.ά., όλα σχετικά με το θέμα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η ιστοσελίδα να αποτελέσει μια βιβλιοθήκη πληροφορίας για το μεγάλο θέμα «Αρχαιολογία για το Κοινό» («Public Archaeology»).

Σας καλούμε να την επισκεφθείτε αλλά και να στείλετε υλικό (άρθρα, νέα, δράσεις, συνεντεύξεις, παραμύθια για μνημεία) που θα θέλατε να δημοσιευτεί.

Η ιστοσελίδα έγινε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννη Φ. Κωστόπουλου και σχεδιάστηκε από την εταιρεία MINIMATIK.

info@monumenta.org

30/01/2012
BACK TOP OF THE PAGE