ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Μα για Μνημεία θα μιλάμε τώρα;

Ο χρόνος σιγά σιγά φεύγει αφήνοντας πίσω του μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η MOnuMENTA συνεχίζει να αγωνίζεται και να αγωνιά για την τύχη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Μνημεία, αξιόλογα κτήρια, χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα και μη, τόποι, χώροι είναι σε πραγματικό κίνδυνο. Οι αρμόδιοι φορείς προστασίας αδυνατούν να προστατεύσουν, ειδικά μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής δυσπραγίας που αποδυναμώνει τη θέση τους. Το ερώτημα ή η de facto αποστροφή «Μα για μνημεία θα μιλάμε τώρα;» έρχεται και επανέρχεται από πολλές πλευρές στη MOnuMENTA.

Θεωρούμε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, που θέτουν σε δεύτερη μοίρα την προστασία των μνημείων και προωθούν την απαξίωση και την κατεδάφιση αξιόλογων κτηρίων (κατεδάφιση κατοικίας και συνεδριακού κέντρου Απολλωνίου, μη χαρακτηρισμός κινηματογράφου ΑΣΤΡΟΝ, αλευροβιομηχανίας SAMICA, σαπωνοποιείου-πυρηνελεαιουργείου Γεωργιάδη, καταστροφή κινηματογράφου ΠΛΑΖΑ, κατεδάφιση βιομηχανικού συγκροτήματος Μουζάκη κ.ά.) για την ανέγερση νέων κτηρίων ως “λύση” στο οικονομικό πρόβλημα, ο ρόλος της MOnuMENTA και των οργανώσεων που αγωνίζονται για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος γίνεται ακόμα πιο σημαντικός και αναγκαίος.

Οι συνεχείς παρεμβάσεις για τη διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αλλά και η έρευνα και η συνεχής ενημέρωση των πολιτών για την αξία αυτής (ημερίδες, ανοιχτές συζητήσεις, πολιτιστικοποδηλατοδιαδρομές) αποτελούν τα μέσα με τα οποία προσπαθούμε να αντισταθούμε στην κατάσταση αυτή. Θεωρούμε ότι η προστασία των μνημείων είναι προτεραιότητα, που διαφυλάσσει την κοινωνική μνήμη, την ταυτότητα και περισώζει, όσο το δυνατόν, τμήματα της κοινωνικής συνοχής που απορρίπτεται και αυτή σταδιακά προς όφελος της κακώς νοούμενης ανάπτυξης.

Για να ενισχύσουμε τη θέση της MOnuMENTA μέσα σε αυτή την κοινωνική και οικονομική κρίση, και με την ολοκλήρωση πέντε χρόνων δράσης –μεγάλη η εμπειρία που αποκτήσαμε- πήραμε τη μεγάλη απόφαση να ανοίξουμε την Εταιρεία προς τον κόσμο και να αποκτήσουμε μέλη. Μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που θα αριθμεί μεγάλο αριθμό μελών ενδυναμώνει το λόγο και τις θέσεις της και με μεγαλύτερες δυνάμεις αγωνίζεται για τη διάσωση των μνημείων του τόπου της.

H MOnuMENTA όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις μας θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη διατήρηση και την ορθή διαχείριση του φυσικού και αρχιτεκτονικού πλούτου της χώρας.

info@monumenta.org

27/12/2011
BACK TOP OF THE PAGE