ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Επιστολή στο ΣτΕ για ένα νεοκλασικό κτήριο στα Εξάρχεια

Η MOnuMENTA συμπεριέλαβε στη δράση της τη διάσωση της λαϊκής νεοκλασικής οικίας στα Εξάρχεια. Στηρίζοντας τον αγώνα των κατοίκων της περιοχής έστειλε επιστολή στο ΣτΕ, στο οποίο έχουν ζητήσει αναστολή της άδειας κατεδάφισης, με την οποία εκφράζει τις απόψεις της για την αξία του εν λόγω κτηρίου.

Ακολουθεί η επιστολή:

                                                                        Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011
Συμβούλιο της Επικρατείας

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου, MOnuMENTA, την οποία εκπροσωπώ, έχει, σύμφωνα με το καταστατικό της, ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την έρευνα, διαφύλαξη, προστασία, ανάδειξη, ορθολογική διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των εποχών στην Ελλάδα, την Κύπρο και διεθνώς. Στα πλαίσια του εν λόγω καταστατικού σκοπού της, επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη, προστασία και ανάδειξη της ως άνω κληρονομιάς φροντίζοντας παράλληλα για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω στα θέματα αυτά.

Μεταξύ των ενδιαφερόντων της δράσης μας έχουμε συμπεριλάβει την προστασία και την ανάδειξη του συγκροτήματος δύο κτηρίων: ενός τυπικού λαϊκού νεοκλασικού αθηναϊκού σπιτιού παλαιότερου των εκατό ετών, από τα ελάχιστα εναπομείναντα δείγματα στην περιοχή των Εξαρχείων, (συμβολή οδών Θεμιστοκλέους και Τζαβέλα) και μιας νεότερης προσθήκης. Το συγκρότημα αναπτύσσεται γύρω από μία εσωτερική αυλή, στο κέντρο της οποίας επιβιώνει για πάνω από αιώνα ένα δέντρο. Το παραπάνω συγκρότημα είναι ιδιοκτησία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού-Ταμείο Εθνικού Στόλου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/46809/1310/31.7.2008) το κτήριο δε χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο, παρά την αντίθετη εισήγηση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων (Σεπτέμβριος 2007).

Η MOnuMENTA κατέθεσε στις 22 Αυγούστου 2011, αίτηση χαρακτηρισμού του εν λόγω συγκροτήματος στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Θεωρούμε ότι τα κτήρια του συγκροτήματος παρουσιάζουν ιδιαίτερη ιστορική, αρχιτεκτονική και πολεοδομική αξία, συμβάλλουν στη διατήρηση του πολεοδομικού ιστού της περιοχής και της διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης της πόλης, κριτήρια τα οποία κατά νόμον αποτελούν προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό πολιτιστικών αγαθών που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών. Η κατεδάφισή τους θα καταστρέψει τη συνέχεια των κτηρίων της περιόδου αυτής στο οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καθώς επίσης θα καταστρέψει μια μονάδα του συνοικιακού, πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού συνόλου, αποστερώντας ένα βασικό στοιχείο που διαμορφώνει την αρχιτεκτονική και πολεοδομική του εικόνα.

info@monumenta.org

19/09/2011
BACK TOP OF THE PAGE