ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Επιστολή στον Υφυπουργό ΥΠΕΚΑ για την κλωστοϋφαντουργία Μουζάκη

Η ΜΟnuMENTA κατέθεσε αίτηση χαρακτηρισμού των βιομηχανικών κτηρίων Μουζάκη και Λαναρά στη λεωφόρο Κηφισού ως διατηρητέων μνημείων στις αρχές του 2010. Αίτημα που μέχρι σήμερα δεν έχει εξετασθεί. Στις αρχές Απριλίου 2011 ξεκίνησε η κατεδάφιση της κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη, η οποία και σταμάτησε ύστερα από αίτημα της MOnuMENTA προς την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής. Παράλληλα στάλθηκε επιστολή προς τον υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Νίκο Σηφουνάκη, ο οποίος έστειλε διαβιβαστικό έγγραφο στην Πολεοδομία όπου αναφέρεται ότι “δεν συμφωνούμε με το χαρακτηρισμό των κτιρίων ως διατηρητέων επειδή δεν συντρέχουν για την κήρυξη αυτών οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 1577/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα”.

Ακολουθεί η επιστολή:

                                                                  Αθήνα, 7 Απριλίου 2011
Προς
Κύριο Νίκο Σηφουνάκη
Υφυπουργό
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Αμαλιάδος 17
11623 Αθήνα


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με μεγάλη απογοήτευση πληροφορηθήκαμε ότι στάλθηκε υπογεγραμμένο από εσάς διαβιβαστικό έγγραφο προς την ΕΠΑΕ στο οποίο αναφέρεται ότι το συγκρότημα της κλωστοϋφαντουργία Μουζάκη, στον Κηφισό, δεν είναι άξιο χαρακτηρισμού παρά τη θετική αξιολόγηση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών του ΥΠΕΚΑ και της ΕΠΑΕ. Το έγγραφο αυτό δίνει το πράσινο φως στην κατεδάφιση ενός τόσο σημαντικού αρχιτεκτονικά και ιστορικά κτίσματος.

Κύριε Υπουργέ, δεν είναι δυνατόν εσείς που έχετε κάνει αγώνα για τη διάσωση βιομηχανικών κτηρίων να εισηγείστε ότι τα κτήρια αυτά δεν είναι άξια διατήρησης και να συμβάλετε στην καταστροφή τους. Σε μια περίοδο μάλιστα που γίνεται μεγάλη προσπάθεια από φορείς (TICCIH, ΜΟnuMENTA κ.ά.) τα βιομηχανικά κτήρια να επαναχρησιμοποιούνται. Γνωρίζετε καλά ότι τα κτήρια αυτά ενδείκνυνται για τη στέγαση και φιλοξενία ποικίλων χρήσεων, στα πλαίσια πάντα της προστασίας των μνημείων. Στις μέρες μας είναι πια διεθνής πρακτική η διατήρηση και η επανάχρηση αναλόγων κτηρίων, όχι μόνο λόγω της αρχιτεκτονικής και ιστορικής τους αξίας αλλά και για λόγους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς.

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να επανεξετάσετε το θέμα και να ανακαλέσετε το έγγραφο αυτό προκειμένου να μην προχωρήσει η διαδικασία της άδειας κατεδάφισης. Ευελπιστούμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη τα παραπάνω και θα ενεργήσετε σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των βιομηχανικών κτηρίων.

2/05/2011
BACK TOP OF THE PAGE