ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Το πρώην εργοστάσιο Γεωργιάδη στη Χαλκίδα να κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο.

Κατά την εξέταση του θέματος χαρακτηρισμού ή μη ως ιστορικού τόπου του πρώην εργοστασίου Γεωργιάδη στη Χαλκίδα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΤ, την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011, η MOnuMENTA έστειλε επιστολή υπέρ του χαρακτηρισμού του συνόλου των κτηρίων. Εντύπωση προκαλεί ότι το θέμα τέθηκε ως χαρακτηρισμός ή μη του πρώην εργοστασίου ως ιστορικού τόπου και όχι ως διατηρητέου μνημείου. Το ΚΣΜΝ αποφάσισε τον μη χαρακτηρισμό του ως ιστορικού τόπου.

Ακολουθεί η επιστολή της MOnuMENTA.                                                         Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2011

Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων
Καρύτση 10
10561 Αθήνα

H MOnuMENTA τάσσεται υπέρ της κήρυξης ως διατηρητέου μνημείου του συνόλου των κτηρίων του βιομηχανικού συγκροτήματος Γεωργιάδη, στον Άγιο Στέφανο Χαλκίδας, φερομένης ιδιοκτησίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας. Το σαπωνοποιείο-πυρηνελεαιουργείο αποτελεί σημαντικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, ιστορικό τεκμήριο της βιομηχανικής ιστορίας της Χαλκίδας και αναπόσπαστο τμήμα της βιομηχανικής περιοχής του Αγίου Στεφάνου. Όλα μαζί τα βιομηχανικά κτήρια της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Αρέθουσας που προοερίζεται για αρχαιολογικό μουσείο, μπορούν να αποτελέσουν με την ορθή αξιοποίηση και διαχείρισή τους ένα εξαίρετο σύνολο που θα αναδείξει την πόλη της Χαλκίδας.

Ευελπιστούμε ότι τα μέλη του Συμβουλίου θα λάβουν σοβαρά υπόψη τα παραπάνω και θα προστατεύσουν το βιομηχανικό συγκρότημα Γεωργιάδη χαρακτηρίζοντάς το στο σύνολό του διατηρητέο μνημείο.

MOnuMENTA

27/02/2011
BACK TOP OF THE PAGE
Πηγή: http://www.eviaportal.gr/content.asp?ID=2469