ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
«Τα Μνημεία είναι γύρω μας», το α’ εκπαιδευτικό έντυπο της MOnuMENTA

H MOnuMENTA στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπικές κοινωνίες & Μνημεία» εφαρμόζει στη Νάξο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Μνημεία είναι γύρω μας», για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών. Το πρόγραμμα γνωρίζει μέσα από συζήτηση, εικόνες, παιχνίδι στους μικρούς Ναξιώτες τα αρχιτεκτονικά μνημεία, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από ανθρωπογενείς και φυσικούς παράγοντες και προτείνει τρόπους προστασίας τους.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες περιλήφθηκαν σε ένα εκπαιδευτικό έντυπο που πραγματοποιήθηκε χάρη στην ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννη Φ. Κωστόπουλου και θα διανέμεται σε όλα τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες των πολιτιστικών οργανισμών των δήμων της Νάξου. Η παρουσίαση του προγράμματος γίνεται με τη συνεργασία του πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δρυμαλίας.

5/08/2010
BACK TOP OF THE PAGE