ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Η MOnuMENTA στο Άργος Ορεστικό

Η MOnuMENTA ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπικές Κοινωνίες & Μνημεία» μια νέα συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Άργους Ορεστικού που διεξάγει ανασκαφή στη θέση Παραβέλα, όπου έχουν βρεθεί κατάλοιπα ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής εποχής. Η συνεργασία αφορά την εκπόνηση του πογράμματος «Ανασκαφή και Τοπική Κοινωνία: Άργος Ορεστικό» που σκοπό έχει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους, τους εργαζόμένους και τους επισκέπτες του Άργους Ορεστικού για θέματα της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Άργους και της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με τους νέους.

Το καλοκαίρι του 2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη δραστηριότητα. Ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από κατοίκους του Άργους Ορεστικού και των γύρω περιοχών με θέμα την ανασκαφή, τα μνημεία της περιοχής και την προστασία τους, καθώς και τη σημασία τους για την τοπική κοινωνία.

5/08/2010
BACK TOP OF THE PAGE
Η ανασκαφή στη θέση Παραβέλα, Ιούλιος 2010
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Φωτογραφία Δ. Δαμάσκου