ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Το ιερό της Αγροτέρας Αρτέμιδας στο Μετς και η νομική προστασία του. Γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας

Η MOnuMENTA παρακολουθεί από κοντά το θέμα του αρχαιολογικού χώρου του ιερού της Αγροτέρας Αρτέμιδας στο Μετς, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς τόπους της Αθήνας και ακόμα εκκρεμεί η νομική και γενικότερη προστασία του.

Θυμίζουμε ότι στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Αρδηττού, Θωμοπούλου, Κεφάλου και Κούτουλα βρίσκονται τα θεμέλια του ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος που κτίστηκε το 448 π.Χ. πιθανότατα από τον αρχιτέκτονα Καλλικάτη. Ο ναός μετατράπηκε σε παλαιοχριτιανική βασιλική με μεγάλο πρωτοχριστιανικό νεκροταφείο και τον 17ο αιώνα μετατράπηκε σε εκκλησία, γνωστή ως Παναγία στην Πέτρα. Κατεδαφίστηκε το 1778 και τα υλικά του χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση του τείχους του Χασεκή γύρω από την Ακρόπολη.

Το γεγονός της μη απαλλοτρίωσης από το ΥΠΠΟΤ του αρχαιολογικού χώρου, όπου βρίσκεται το ιερό, από το 1964, οδήγησε τη MOnuMENTA να ζητήσει από το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας γνωμοδότηση για τη νομική προστασία του χώρου. Η γνωμοδότηση μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι για την προστασία του ιστορικού αυτού τόπου δεν είναι αναγκαία η εξεύρεση υπολειμμάτων του ναού. "Τα υπάρχοντα στοιχεία και τα εκ τούτων συναγόμενα κατά λογικήν ανάγκην τεκμήρια εξαρκούν για την παροχή της οφειλομένης νομίμου προστασίας" όπως αναφέρει η γνωμοδότηση του προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Μιχάλη Δεκλερή.

Για το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης πατήστε εδώ.

29/07/2010
BACK TOP OF THE PAGE