ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Προσφυγή στο ΣτΕ για το κτήριο της Ραβινέ 15

Η ΜΟnuΜΕΝΤΑ ξεκίνησε στα τέλη του 2008 μια προσπάθεια για τη σωτηρία ενός αξιόλογου διώροφου κτηρίου της δεκαετίας του 1920, στην οδό Ραβινέ 15, στο Κολωνάκι. Μαζί με 64 κατοίκους της περιοχής κατέθεσε αίτημα κήρυξής του ως διατηρητέου μνημείου στο ΥΠΠΟ και μόνη της στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Η παρέμβασή μας με τη συνεργασία του δικηγόρου Κ. Κατερινόπουλου (προσωρινή διαταγή και μετά αναστολή άδειας κατεδάφισης στο Διοικητικό Εφετείο) πρόλαβε να σταματήσει τις εργασίες κατεδάφισης, δυστυχώς αφού είχε αφαιρεθεί η ωραία είσοδος του σπιτιού.

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ έκρινε ότι λόγω της μερικής κατεδάφισης το κτήριο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του νόμου 1577/85 «περί ΓΟΚ» (τροποποίηση άρθρο 3 του νόμου 2831/2000) που θα συνηγορούσαν στον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου μνημείου. Επίσης, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ δεν χαρακτήρισε ως μνημείο το κτήριο διότι λόγω κατεδάφισης έχει απολέσει τα ιδιαιτέρως αξιόλογα αρχιτεκτονικά και μοφολογικά του στοιχεία και επομένως δεν πληροί τις αυξημένες τασσόμενες από το νόμο προϋποθέσεις προκειμένου να χαρακτηριστεί ως μνημείο. Δυστυχώς, η MOnuMENTA δεν ειδοποιήθηκε έγκαιρα για να παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου και δεν έγινε δεκτό το αίτημά επανεξέτασης του θέματος στο ΚΣΜΝ, που υποβλήθηκε στον Υπουργό, προκειμένου να παραστεί και να εκφράσει τις απόψεις της. Ο τότε υπουργός πολιτισμού Αντώνης Σαμαράς υπέγραψε, στις 18.9.09, την απόφαση μη χαρακτηρισμού του κτηρίου.

Μετά και την παραπάνω απόφαση η MOnuMENTA προχώρησε με τη συνεργασία του δικηγόρου Κ. Κατερινόπουλου σε αίτηση ακύρωσής της στο ΣτΕ, κατά της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία δεν χαρακτηρίστηκε το κτήριο νεότερο μνημείο, που θα δικαστεί στις 27/10/2010. Ο πρόεδρος του Ε’ Τμήματος χορήγησε στις 2.10.09, προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης καθώς και την έκδοση ή εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης κατεδάφισης του κτηρίου.

Σχετικά άρθρα στο MOnuMENTA

Αναστολή της άδειας κατεδάφισης για το κτήριο στην οδό Ραβινέ, στο Κολωνάκι

Παρέμβαση για το κτήριο της οδού Ραβινέ, στο Κολωνάκι

Ένα κτήριο του Μεσοπολέμου στην οδό Ραβινέ

24/11/2009
BACK TOP OF THE PAGE
24 Νοεμβρίου 2009
24 Νοεμβρίου 2009