ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Προσφυγή στο ΣτΕ για τα οδικά έργα στον Υμηττό

H ΜOnuMENTA ήρθε να προσθέσει τις δυνάμεις της στον αγώνα της Διαδημοτικής Συντονιστικής Επιτροπής και άλλων φορέων και πολιτών κατά των καταστροφικών οδικών έργων στον Υμηττό που αποφάσισε η προηγούμενη Κυβέρνηση και δεν έχει ακόμα ακυρώσει η νέα Κυβέρνηση. Για το σκοπό αυτό προσέφυγε στο ΣτΕ στις 16.11.09, με τη συνεργασία του Δικηγορικού Γραφείου «Ευάγγελος Καλαφάτης και Συνεργάτες», ζητώντας, κατά πρώτον την ακύρωση της κοινής απόφασης (υπ. αρ. πρωτ. 136013/7 Αυγούστου 2009) ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΥΠΠΟ, Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα "την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα νέα οδικά έργα Αττικής και κατά δεύτερον της απόφασης (υπ. αρ. πρωτ. Α/2/00/00/01/οικ.4444/26-08-09) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την έγκριση α)διενέργειας του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη "μελέτη-κατασκευή-χρηματοδότηση-λειτουργία-συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου: Νέα οδικά έργα Αττικής" με σύμβαση παραχώρησης και β) έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού. Η προσφυγή για την ακύρωση του διαγωνισμού έγινε γιατί ο διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί και υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουν τα έργα.

Οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται το αίτημα ακύρωσης είναι σε γενικές γραμμές:
• To έργο δεν έχει υποβληθεί στη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης μετά από εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως ορίζει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, που αποτελεί ελληνικό εσωτερικό δίκαιο.

• Η Κοινή Υπουργική Απόφαση και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχουν προβεί σε αποσπασματική και όχι συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον και έχουν κυρίως αγνοήσει ότι μεγάλο μέρος των Νέων Οδικών Έργων Αττικής γίνονται εντός των ζωνών απολύτου προστασίας του Υμηττού, σε οικοτόπους, περιοχές Natura, δάση ή αναδασωτέες εκτάσεις, πράγμα που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος και των σχετικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συνθηκών και Διακηρύξεων.

• Από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απουσιάζει κατ’ ουσίαν η έρευνα εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά τη χάραξη και την κατασκευή των έργων, πράγμα απολύτως αναγκαίο, αφού όφειλε η Πολιτεία σε κάθε περίπτωση να αποδείξει την απουσία εναλλακτικών λύσεων πέραν της συγκεκριμένης χάραξης.

• Παραβιάζεται το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας. Κανένα από τα προτεινόμενα έργα δεν προβλέπεται σε αυτό. Αλλά και αν ακόμη προβλεπόταν, η κατασκευή των Νέων Οδικών Έργων είναι σε κάθε περίπτωση παράνομη ως αντισυνταγματική για τους πιο πάνω λόγους, εν όψει της επιδείνωσης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της Αττικής και της δραματικής αλλαγής των πραγματικών συνθηκών από τον χρόνο σύνταξης του τελευταίου Ρυθμιστικού και των τροποποιήσεών του, πράγμα που επιβάλλει μεγαλύτερη ευαισθησία και εγρήγορση για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι νομικές ελλείψεις είναι πάρα πολλές, αλλά το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου της Αττικής, o Yμηττός, οδηγείται προς την καταστροφή, αντί να προστατεύεται και να υπάρχει μέριμνα για την πλήρη αποκατάστασή του. Η ίδια η ΜΠΕ αναφέρει ότι σημαντικό τμήμα του δάσους θα καταστραφεί (κόμβος Σακέτα, κόμβος Κύπρου), και ότι θα είναι αρνητικές οι επιπτώσεις για τη χλωρίδα και την πανίδα του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Υμηττού. Να προσθέσουμε εδώ ότι με τα έργα απειλούνται οι αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται στον Υμηττό.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων στην Αττική, που έχουν στοιχίσει 270.000 στρέμματα δάσους, η πολιτική των Κυβερνήσεων θα έπρεπε να είναι διαφορετική και όχι αυτή των νέων αυτοκινητόδρομων στον Υμηττό που, όπως έχει αποδειχθεί, το μόνο που φέρνει είναι επέκταση του αστικού ιστού, τσιμεντοποίηση, αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων, ρύπανση και άλλα. Ευελπιστούμε ότι η νέα Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής θα ακυρώσει σύντομα τα παραπάνω έργα και θα μεριμνήσει για τη συνολική προστασία του Υμηττού.

22/11/2009
BACK TOP OF THE PAGE