ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Αίτηση ακυρώσεως του MOnuMENTA προς το ΣτΕ - κτήρια Μακρυγιάννη

Στις γωνίες των οδών Μακρυγιάννη και Χατζηχρήστου και Χατζηχρήστου και Μητσαίων, πίσω ακριβώς από το νέο Μουσείο Ακρόπολης, βρίσκονται δύο κτήρια, του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού αιώνα, χαρακτηριστικά δείγματα του αστικού κλασικισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε την κατεδάφισή τους ύστερα από τη γνωμοδότηση κατά πλειοψηφία υπέρ της μη κήρυξής τους ως διατηρητέων μνημείων στην κοινή συνεδρίαση των δύο γνωμοδοτικών οργάνων του ΥΠΠΟ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, στις 27 Μαρτίου 2008. Την απόφαση αυτή του ΥΠΠΟ, επικύρωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ με αντίστοιχες αποφάσεις του. Βάσει δε των αποφάσεων αυτών του ΥΠΠΟ και του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκαν άδειες κατεδάφισης των εν λόγω κτηρίων.

Τα κτήρια ανήκουν στο ΥΠΠΟ ύστερα από απαλλοτρίωση και περιλαμβάνονταν στα κτήρια που θα απαλλοτριώνονταν για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ανέγερση του νέου Μουσείου. Το Μουσείο όμως έχει ήδη αποπερατωθεί και λειτουργεί χωρίς να χρειασθεί η κατεδάφιση των δύο αυτών κτηρίων, που είναι εξ’ άλλου και τα μόνα τόσο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας από τα απαλλοτριωθέντα.

Το MOnuMENTA πιστεύοντας ότι τα δύο αυτά κτήρια της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Αθήνας πρέπει να διατηρηθούν έκανε αίτηση αναστολής και αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, τόσο κατά της απόφασης του ΥΠΠΟ, όσο και κατά της σχετικής απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ και των σχετικών αδειών κατεδάφισης μαζί με άλλους πολίτες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με προσωρινή διαταγή απέτρεψε την κατεδάφιση των εν λόγω κτηρίων, ενώ εκκρεμεί η συζήτηση της αίτησης αναστολής και η συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως έχει ορισθεί για τις 3.12.2008 (Τμήμα Ε).

21/09/2008
Αντίλαλος

Στις 6 Φεβρουαρίου 2009 η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ αποφάσισε για την αναστολή της κατεδάφισης του κτηρίου στη συμβολή των οδών Χατζηχρήστου 1 και Μητσαίων 10, ενώ η αρμόδια εισηγήτρια Σύμβουλος Επικρατείας κ. Α. Σακελλαροπούλου έχει εισηγηθεί ακύρωση των αποφάσεων του ΥΠ.ΠΟ και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μετά τις θετικές αυτές εξελίξεις αναμένεται η τελική απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

BACK TOP OF THE PAGE