ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Κοινή επιστολή για την κήρυξη ως μνημείου του κτηρίου της Διπλαρείου

                                                                       Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2022

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής,

Αν. Στεράς Ελλάδας και Κυκλάδων

Κλεψύδρας 1, Αθήνα

Θέμα: Χαρακτηρισμός κτηρίου Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας (Διπλάρειος Σχολή)

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία (Διπλάρειος Σχολή) είναι ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά κτήρια της Ελλάδας και καταλαμβάνει ένα ολόκληρο Ο.Τ. στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ των οδών Μενάνδρου και πλ. Θεάτρου. Ανεγέρθηκε την περίοδο 1928-1932, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αριστείδη Ηλιάδη, με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη της δωρεάν τεχνικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της γενιάς του ΄30, της Κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σήμερα αποτελεί τοπόσημο της πόλης, καθώς διαμορφώνεται λειτουργικά και μορφολογικά σύμφωνα με το λεξιλόγιο του μοντέρνου κινήματος, ενώ κατασκευαστικά αποτελεί μία από τις από τις πρώτες εφαρμογές του οπλισμένου σκυροδέματος στη χώρα μας.

Η προτεινόμενη σήμερα επανάχρηση, με την εγκατάσταση σε αυτό 4 τμημάτων ξενοδοχειακών μονάδων, η οποία δεν συνάδει με το χαρακτήρα του ιστορικού αυτού κτηρίου και διασπά τον ενιαίο χαρακτήρα του, καθώς αλλοιώνει δραματικά τη λειτουργική διάταξη και την εσωτερική εικόνα του κτηρίου, καταδεικνύει την άμεση ανάγκη προστασίας του.

Η Διπλάρειος αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα καλύτερα δείγματα αρχιτεκτονικής εκπαιδευτικού ιδρύματος, των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Το κτήριο, φέρει δε, όλες εκείνες τις αξίες -ιστορικές, αρχιτεκτονικές, κοινωνικές-, που σύμφωνα με το Ν 3028/2002 και τη σύμβαση της Γρανάδας (ΦΕΚ 13/04/1992) επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό του, ως μνημείου.

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε να εξετάσετε τον χαρακτηρισμό του κτηρίου της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας (Διπλάρειος Σχολή), ως μνημείου. Παρακαλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας να μεριμνήσετε άμεσα, ώστε οι ιδιοκτήτες να μην προβούν σε εργασίες, γιατί αυτές θα επιφέρουν αλλοίωση του κτηρίου.

Σας αποστέλλουμε πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό που προέρχεται από τα αρχεία της MONUMENTA, του ΣΑΚ, του TICCIH και της ομ. καθ. ΕΜΠ Μ. Καρδαμίτση Αδάμη, και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με την τεκμηρίωσή του.

Με εκτίμηση

Για τη MONUMENTA, Η Συντονίστρια Ειρήνη Γρατσία, MSc Αρχαιολόγος

Για το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Η Πρόεδρος ΣΑΚ Ελένη Μαΐστρου, Αρχιτέκτων, Ομ. καθ. ΕΜΠ

Για το Ελληνικό Τμήμα TICCIH Η Πρόεδρος Μαρία Μαυροειδή, Δρ. Ιστορικός-Βιομηχανική Αρχαιολόγος

Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, Αρχιτέκτων, Ομ. καθ. ΕΜΠ

Ααντίστοιχη επιστολή στάλθηκε στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων και στο Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του ΥΠΕΝ

15/10/2022
BACK TOP OF THE PAGE
Διπλάρειος Σχολή, πηγή: ΜΟΝUΜΕΝΤΑ