ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Υπέρ του χαρακτηρισμού της κλωστοϋφαντουργίας Ρετσίνα

                                                                          Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021

Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

Καρύτση 10

10561 Αθήνα

 

H MOΝUMENTA τάσσεται υπέρ της κήρυξης ως διατηρητέου μνημείου του βιομηχανικού συγκροτήματος Ρετσίνα στον Πειραιά, στην οδό Ρετσίνα, μιας από τις μεγαλύτερες κλωστοϋφαντουργίες της χώρας. Η αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του σημαντικού αυτού βιομηχανικού μνημείου βεβαιώνεται και από το πλούσιο αρχειακό υλικό που έχει βρεθεί και φυλάσσεται στα Αρχεία της MONUMENTA. Σημειώνουμε ότι το 2020 περιήλθε στη MONUMENTA το Αρχείο (50.000 τεκμήρια) της κατασκευαστικής εταιρίας του Μεσοπολέμου «Εργοληπτική», το οποίο περιλαμβάνει και το έργο ανέγερσης του Νέου Κλωστηρίου στο Α’ εργοστάσιο της Ανώνυμης Κλωστοϋφαντουργικής Εταιρίας «Αδελφοί Ρετσίνα». Χάρη στο αρχειακό αυτό υλικό (61 φύλλων) που αφορά τα έτη 1934 και 1935 αντλούμε πλήθος πληροφοριών για τη σχεδίαση και την κατασκευή του νέου κλωστηρίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το κτήριο σχεδίασε και επέβλεψε ο αρχιτέκτων Γεώργιος Κοντολέων και οι εργασίες ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου 1934. Το υλικό αυτό κατατέθηκε στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων.

ΜΟΝUMENTA

18/11/2021
BACK TOP OF THE PAGE
Φωτογράφος: Στέργιος Καράβατος