ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Πρόγραμμα In Athens

Το έργο ιστορίες µιας αόρατης Αθήνας in-Athens φιλοδοξεί με τεχνολογική και μεθοδολογική καινοτομία, να αναδείξει μια διαφορετική Αθήνα μέσω σπάνιων αρχείων και συλλογών, στοχεύοντας κυρίως στην εκπαίδευση, στη νέα γενιά και στους συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς επισκεπτών της πόλης.

Το έργο περιλαµβάνει τρεις πυλώνες, κάθε ένας εκ των οποίων υλοποιείται από συγκεκριµένη ενότητα εργασίας, µεθοδολογική προσέγγιση, σύγχρονες τεχνολογίες και δράσεις:

Ψηφιακό Αποθετήριο Γνώσης: θα δημιουργηθεί ένα σπάνιο αρχείο το οποίο θα περιλαμβάνει παλιές φωτογραφίες, τοπογραφικά διαγράμματα, αεροφωτογραφίες, σχέδια, εφημερίδες, πολεοδομικούς-ιστορικούς χάρτες, αποτελέσματα αρχαιολογικών ανασκαφών και κείμενα, τα οποία θα προκύψουν από την έρευνα.

Ψηφιακές Αφηγήσεις: σχεδιασµένες µε δύο διαφορετικούς τρόπους (i) για διαδικτυακή/χαρτογραφική εφαρµογή και (ii) για κινητές συσκευές οι οποίες έχουν ως στόχο την εµπειρική γνώση του χρήστη.

Συµµετοχικές διαδικασίες: σχεδιασµός «εξειδικευµένου φόρουµ», ενεργοποίηση, συµµετοχή και ενηµέρωση του κοινού (π.χ. φοιτητές, µαθητές, εκπαιδευτικοί), δηµιουργία προηγµένου εκπαιδευτικού εργαλείου για την ενίσχυση των παιδαγωγών και διοργάνωση παρουσιάσεων, καλλιτεχνικών και παιδαγωγικών εργαστηρίων.

Η ομάδα του έργου αποτελείται από: HERMeS, Εκδοτικός Οίκος ΜΕΛΙΣΣΑ, GET, COMMONSPACE, ΔΙΠΥΛΟΝ, ΜΟΝUΜΕΝΤΑ

10/11/2021
BACK TOP OF THE PAGE