ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Αίτηση χαρακτηρισμού και διακοπής κατεδάφισης μεσοπολεμικού κτηρίου, Πολ. Αντωνίου 10, Θεσσαλονίκη

                                                                     Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων

και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

Ηροδότου 17,

540 03 Θεσσαλονίκη

                                                                                       ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Κατεδάφιση κτηρίου επί της οδού Πολυξένης Αντωνίου 10, στη Θεσσαλονίκη

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην οδό Πολυξένης Αντωνίου 10 στη Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει η κατεδάφιση ενός αξιόλογου μεσοπολεμικού κτηρίου. Σας παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να αποτραπεί η κατεδάφισή του. Επίσης, με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να ζητήσουμε τον χαρακτηρισμό του κτηρίου καθώς και του διπλανού του (Πολυξένης Αντωνίου 8) ως διατηρητέων μνημείων. Τα δύο αυτά κτήρια, τα μόνα εναπομείναντα στην περιοχή, φέρουν αξιόλογες αρχιτεκτονικές αξίες και θεωρούμε ότι αξίζει να διατηρηθούν.

MONUMENTA

7/10/2021
BACK TOP OF THE PAGE
Πηγή: FB