ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Η MONUMENTA στηρίζει το πρόγραμμα ΔΙΑΤΗΡΩ

                                                                          Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021

Κύριο Κωνσταντίνο Σκρέκα,

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Κάθε πόλη και οικισμός αλλά και η ύπαιθρος διαθέτουν έναν σπάνιο αρχιτεκτονικό πλούτο, ανεκτίμητη μαρτυρία του παρελθόντος και χαρακτηριστική εικόνα της Ελλάδας. Η ανάγκη προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς είναι επιτακτική για πολλούς λόγους, ιστορικούς, αρχιτεκτονικούς, αισθητικούς, διατήρησης της ταυτότητας, της υψηλής ποιότητας ζωής που προσφέρουν, αλλά και οικονομικούς.

Είναι αναγνωρισμένη διεθνώς η οικονομική αξία των ιστορικών κτηρίων λόγω της σημαντικής τους συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ανάπτυξη του τουρισμού. Τα ιστορικά κέντρα, τα ιστορικά σύνολα και γενικά όλα τα παλαιά κτήρια προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα υψηλό κόστος ταξιδιού και το υψηλό κόστος διαμονής για να τα επισκεφθούν, δημιουργώντας ταυτόχρονα αντίστοιχες οικονομικές ροές, απασχόληση, εισόδημα και οικονομική ανάπτυξη.

Πολλά από τα ιστορικά ακίνητα, διατηρητέα και μη, λόγω της φθοράς του χρόνου και της έλλειψης συντήρησης, έχουν περιέλθει σε κακή κατάσταση διατήρησης. Οι ιδιοκτήτες τους τις περισσότερες φορές αδυνατούν να τα συντηρήσουν και αποκαταστήσουν, γεγονός που οδηγεί τον κτηριακό πλούτο σε εγκατάλειψη και επιδείνωση της στατικής του επάρκειας. Η ανάγκη ενός προγράμματος στήριξης των ιδιοκτητών ιστορικών κτηρίων, διατηρητέων και μη, είναι ζητούμενο πολλών χρόνων. Το πρόγραμμα ««Διατηρώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έρχεται να καλύψει την ανάγκη αυτή και να δώσει λύση στην προστασία της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Η ολοκληρωμένη προστασία του αρχιτεκτονικού πλούτου απαιτεί κατάλληλα μέσα χρηματοδότησης. Η Σύμβαση της Γρανάδας, που υπογράφτηκε στις 3 Οκτωβρίου 1985 από το Συμβούλιο της Ευρώπης, και στην Ελλάδα η κύρωση και δημοσίευσή της έγινε το 1992 (ΦΕΚ 13/04/1992) προβλέπει την οικονομική υποστήριξη για την καταπολέμηση της φθοράς.

Μετά από 15 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς θεωρούμε ότι το πρόγραμμα «Διατηρώ» θα συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρησή της βελτιώνοντας ταυτόχρονα το αστικό και αγροτικό περιβάλλον και θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη τόσο των ιστορικών τόπων όσο και ολόκληρης της χώρας. Δεν υπάρχουν πια περιθώρια μη εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος, αν στόχος είναι η χώρα μας να διατηρήσει, προστατεύσει και αναδείξει τον αρχιτεκτονικό της πλούτο.

MONUMENTA

21/01/2021
BACK TOP OF THE PAGE
Σαχτούρη 5, Ψυρρή (2015)