ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Επιστολή για τον χαρακτηρισμό των Μεταλλείων της Κίρκης

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020

Προς Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

Καρύτση 10, 10561 Αθήνα

Αγαπητά Μέλη,

Το ιστορικό συγκρότημα των μεταλλείων της Κίρκης που βρίσκεται 25km περίπου Β-ΒΔ της Αλεξανδρούπολης και ανήκει διοικητικά στον Δήμο Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας και μαζί με τα μεταλλεία Θάσου συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον ιστορικών συγκροτημάτων μεταλλείων της Βόρειας Ελλάδας.

Το σύνολο του μεταλλείου, που διατηρεί μέχρι και σήμερα τόσο τους χώρους εξόρυξης όσο και τους χώρους επεξεργασίας και τις ενδιάμεσες εγκαταστάσεις έως και τη φόρτωση για τη μεταφορά των προϊόντων μέσω σιδηροδρόμου, φέρει όλες εκείνες τις αξίες -ιστορικές, αρχιτεκτονικές, κοινωνικές-, που σύμφωνα με το Ν 3028/2002 και τη σύμβαση της Γρανάδας (ΦΕΚ 13/04/1992) επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό του ως μνημείου. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί η μεγάλη του σημασία ως πολιτιστικού τοπίου.

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να υποστηρίξουμε τον χαρακτηρισμό του ιστορικού μεταλλείου στην Kίρκη της Αλεξανδρούπολης ως ιστορικό τόπο και του κτιριακού συγκροτήματος ως μνημείου λόγω της μοναδικότητάς του για την ιστορία της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα.

MONUMENTA

29/01/2020
Αντίλαλος

Το ΚΣΝΜ γνωμοδότησε κατά του χαρακτηρισμού ως μνημείου και ως ιστορικού τόπου.

BACK TOP OF THE PAGE
"Από το προσωπικό αρχείο Θεόδωρου Α. Πριγγόπουλου, αρχιτέκτονα αναστηλωτή"