ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Επιστολή της MONUMENTA για τον χαρακτηρισμό ως ιστορικού τόπου του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού Αλεξανδρούπολης

Η ΜΟΝUMENTA και οι «Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης», ύστερα από ενδελεχή έρευνα αρχείων και ιστορικών πηγών, που οδήγησε σε ορθότερη χρονολόγηση, αρκετά χρόνια παλαιότερη, της ίδρυσης του γενεθλίου τοπόσημου, του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης αλλά και φοβούμενοι τις βλαπτικές συνέπειες βαρέων χρήσεων κατέθεσαν στην Υπουργό Πολιτισμού, τον Μάιο 2019,  αίτημα επανεξέτασης του χαρακτηρισμού του Σταθμού, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροτροχιών και ως ιστορικού τόπου.

26/07/2019
BACK TOP OF THE PAGE
Πηγή:Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης
Πηγή:Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης