ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Το ηλεκτρονικό περιοδικό της MONUMENTA
Πρόσκληση για άρθρα

Έχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε ότι μετά από ένα διάστημα διακοπής της έκδοσης του ηλεκτρονικού περιοδικού ΜOnuMENTA ξεκινάμε πάλι.

Η εθελοντική συνεργασία του μέλους μας κ. Έλενας Παπαγιαννοπούλου, επικοινωνιολόγου, πολιτιστικής διαχειρίστριας και επιμελήτριας εκδόσεων, μας βοηθά στο να συνεχίσουμε τη σημαντική αυτή δράση, με την οποία ξεκίνησε η MONUMENTA. Θυμίζουμε ότι σήμερα κυκλοφορούν έξι τεύχη που φιλοξενούν πάνω από 200 άρθρα. Σε λίγους μήνες θα κυκλοφορήσει το 7ο τεύχος «Τοπικές Κοινωνίες και Μνημεία», ενώ προαναγγέλλουμε και τη θεματική του 8ου τεύχους που θα είναι αφιερωμένο στα «Αγροτικά Μνημεία».

Η συνεργασία σας στην έκδοση του περιοδικού είναι πολύ σημαντική, ειδικά στην αποστολή άρθρων, στην αποστολή φωτογραφίας για το εξώφυλλο του νέου τεύχους και στις μεταφράσεις των περιλήψεων των άρθρων. Εφόσον ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@monumenta.org

Ακολουθεί η πρόσκληση για την αποστολή άρθρων για το τεύχος «Τοπικές Κοινωνίες και Μνημεία».

Η Συντακτική Επιτροπή, του ηλεκτρονικού περιοδικού ελεύθερης πρόσβασης MOnuMENTA της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας για την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς MONUMENTA, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συντάξουν πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα και να τα υποβάλουν προς δημοσίευση στο επόμενο, έβδομο τεύχος του περιοδικού (2017). Κάθε τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωμένο σε μία θεματική που καλύπτει τις δύο αδιαχώριστες ενότητες του περιοδικού, τη φυσική και την αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Το έβδομο τεύχος έχει τον τίτλο «Τοπικές Κοινωνίες και Μνημεία». Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μία θεματική η οποία επιδέχεται διεπιστημονικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, σκοπός του υπό διαμόρφωση τεύχους είναι η διερεύνηση των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών με τα μνημεία διαχρονικά και η ευαισθητοποίησή τους για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του τόπου τους. Μέσα από θεωρητικά κείμενα, δράσεις και έρευνες φορέων, επιστημόνων και πολιτών, το εν λόγω τεύχος θα επιχειρήσει να φέρει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά στο επίκεντρο της συζήτησης, επι-κοινωνώντας την άμεση ανάγκη για την προστασία τους.

Προθεσμία υποβολής άρθρων για το 7ο τεύχος: 20/7/2017.

Τα προς δημοσίευση κείμενα αποστέλλονται μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα των συγγραφέων (έως 100 λέξεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@monumenta.org με την ένδειξη: για το περιοδικό MOnuMENTA. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την υποβολή άρθρων και οδηγίες προς συγγραφείς μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και να επικοινωνείτε στο info@monumenta.org.

Η Συντακτική Επιτροπή επικοινωνεί με τους συγγραφείς το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή των άρθρων.

Σημειώνεται ότι κάθε τεύχος συνεχίζει να εμπλουτίζεται και μετά από τη δημοσίευσή του. Τα άρθρα σας λοιπόν είναι πάντα ευπρόσδεκτα, τόσο για το επόμενο όσο και για τα προηγούμενα τεύχη του περιοδικού. Επίσης, στο ηλεκτρονικό περιοδικό μπορούν να παρουσιασθούν άρθρα διαφόρων θεματικών που αφορούν πάντα τη φυσική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, τα οποία αναρτώνται στην ενότητα Ποικίλα Θέματα.

Η Συντακτική Επιτροπή

Έλενα Παπαγιαννοπούλου - Στέλιος Λεκάκης -  Ειρήνη Γρατσία

4/07/2017
BACK TOP OF THE PAGE
Φωτογραφία: Στέλιος Λεκάκης