ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Επιστολή της MONUMENTA για κτήριο της Θεσσαλονίκης

                                                                           Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016

Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

Καρύτση 10

10561 Αθήνα

H Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδος και Κύπρου MOΝUMENTA τάσσεται υπέρ της κήρυξης ως διατηρητέου μνημείου του κτηρίου στη συμβολή των οδών Παπάφη 68 και Ομήρου 29, φερομένης ιδιοκτησίας Σουκιούρογλου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για λαϊκή κατοικία με νεοκλασικά και εκλεκτικιστικά στοιχεία, των αρχών του 20ού αιώνα, ένα από τα ελάχιστα πια δείγματα αξιόλογων κτηρίων της προαναφερθείσας περιόδου σε αυτή τη γειτονιά της Θεσσαλονίκης.

Ευελπιστούμε ότι τα μέλη του Συμβουλίου θα λάβουν σοβαρά υπόψη τα παραπάνω και θα γνωμοδοτήσουν υπέρ του χαρακτηρισμού του ως διατηρητέου μνημείου.

15/06/2016
Αντίλαλος

Το ΚΣΝΜ γνωμοδότησε υπέρ του χαρακτηρισμού του κτηρίου ως διατηρητέου μνημείου.

BACK TOP OF THE PAGE