ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Κτήρια σε κίνδυνο στην Ελλάδα", 4 Απριλίου-16 Δεκεμβρίου 2016

Χιλιάδες κτήρια, αλλοιωμένα, ερειπωμένα που κατοικούνται ή είναι εγκαταλειμμένα βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Φωτογραφίστε τα και στείλτε πέντε έγχρωμες φωτογραφίες στον φωτογραφικό διαγωνισμό της MONUMENTA για να αναδείξουμε τον αρχιτεκτονικό πλούτο της χώρας που βρίσκεται σε κίνδυνο και να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά.!

ΘΕΜΑ

Κτήρια σε πόλεις και οικισμούς, κάθε χρήσης, που κτίστηκαν από το 1830 έως το 1970, συμπεριλαμβανομένων των κτηρίων που βρίσκονται σε παλιότερους οικισμούς.

Χρονική περίοδος διαγωνισμού: 4 Απριλίου - 16 Δεκεμβρίου 2016 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 10 Ιανουαρίου 2017

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν κάτοικοι της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι πέντε φωτογραφίες ενός κτηρίου, δύο γενικές του κτηρίου (να φαίνεται ολόκληρο), δύο λεπτομέρειες του κτηρίου και μία με ελεύθερο θέμα (ασπρόμαυρη, αφαιρετική, νυχτερινή κ.λπ.).

3. Οι φωτογραφίες, αφορούν μόνο τις εξωτερικές όψεις των κτηρίων, να είναι καλής ποιότητας, να έχουν χαρακτήρα τεκμηρίωσης και να μην είναι αποτέλεσμα σύνθεσης.

4. Οι διαστάσεις των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι σε μέγεθος 3 MB (2500 pixels το λιγότερο η μεγάλη πλευρά και 150 PPI) η κάθε μια. Μαζί με τις φωτογραφίες θα πρέπει να σταλούν τα ακόλουθα στοιχεία σε αρχείο Microsoft Word ή παρόμοιο: • Ονοματεπώνυμο • Νομός/Δήμος/Οικισμός/Οδός κτηρίου • Ιστορικά στοιχεία του κτηρίου (αν είναι γνωστά)

5. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε μορφή jpg και να σταλούν με mail στη διεύθυνση monumentaphoto@gmail.com

6. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ονοματισμένες με λατινική γραφή ως εξής: Επίθετο_Δύο πρώτα γράμματα ονόματος, με το διακριτικό Gen/Lept/El_αύξων αριθμός (Gen=Γενική, Lept=Λεπτομέρεια, El=Ελεύθερο θέμα π.χ.

Papadopoulos_Ko_Gen_1

Papadopoulos_Ko_Gen_2

Papadopoulos_Ko_Lept_1

Papadopoulos_Ko_Lept_2

Papadopoulos_Ko_El

ΒΡΑΒΕΙΑ

Τρία (3) βραβεία και επτά (7) έπαινοι που συνοδεύονται με δώρα βιβλία. Όλα τα έργα θα συμπεριληφθούν σε μία έκδοση και σε φωτογραφική έκθεση.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παραχωρούν στη MONUMENTA το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών για δημοσίευση και παρουσίαση στην ιστοσελίδα, σε εκθέσεις και εκδόσεις με τον όρο της αναφοράς του ονόματός τους. Αποκλείεται η εμπορική εκμετάλλευση των φωτογραφιών.

Οι εταίροι της MONUMENTA μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό χωρίς δικαίωμα στη βράβευση.

Υποστηρικτές: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, ΜΝΗΜΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟS παραδοσιακά δομικά υλικά

info@monumenta.org

4/04/2016
BACK TOP OF THE PAGE