ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Προειδοποίηση Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα και την Ουγγαρία
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στην Ελλάδα πρώτη γραπτή προειδοποίηση, επειδή παρέλειψε να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία για τη βιοποικιλότητα και συγκεκριμένα να ορίσει επαρκή αριθμό προστατευόμενων περιοχών για τα άγρια πτηνά. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραπεμφθεί στο Δικαστήριο για το θέμα αυτό, η  Επιτροπή υποστηρίζει ότι η χώρα μας δεν έχει ακόμα ορίσει επαρκείς προστατευόμενες περιοχές για τα αποδημητικά και τα ευπαθή άγρια πτηνά και, κατά συνέπεια, παραβαίνει την οδηγία της ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε την Ελλάδα στις 25 Οκτωβρίου 2007, επειδή παρέλειψε να ορίσει επαρκείς ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) για τα άγρια πτηνά.

Το Δικαστήριο απαρίθμησε πολλές παραλείψεις - περιπτώσεις ανεπαρκούς ορισμού ζωνών - και ανέφερε δώδεκα είδη πτηνών που χρειάζονται ιδιαίτερα ενισχυμένη προστασία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο πωγονοφόρος γυπαετός (Gyptus barbatus) και ο ανατολικοευρωπαϊκός βασιλαετός (Aquila heliaca), είδος που περιγράφεται ως απειλούμενο. Το Δικαστήριο επέκρινε επίσης την πλημμελή κάλυψη υγροβιοτόπων διεθνούς σημασίας. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, η Ελλάδα όρισε επιπροσθέτως 12 ΖΕΠ, έτσι ώστε στο σύνολο της χώρας ανέρχονται πλέον σε 163, και χαρακτήρισε επαρκείς περιοχές για ένα από τα είδη στα οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση του Δικαστηρίου. Ωστόσο, η κάλυψη εξακολουθεί να απέχει μακράν των απαιτήσεων του Δικαστηρίου. Περίπου 32 σημαντικές ζώνες πτηνών εξακολουθούν να μην καλύπτονται καθόλου από χαρακτηρισμό ΖΕΠ, ενώ η κάλυψη περαιτέρω 75 ΣΖΠ είναι ανεπαρκής και τα όρια θα πρέπει να επαναχαραχθούν, ώστε να συμπεριληφθούν τα υπόλοιπα 11 είδη πτηνών.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή απευθύνει στην Ελλάδα πρώτη γραπτή προειδοποίηση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης με την απόφαση, οι οποίες θα μπορούσαν καταλήξουν σε επιβολή προστίμου.

www.europa.eu

26/10/2008
BACK TOP OF THE PAGE