ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
EPAEDIA, η νέα εγκυκλοπαίδεια περιβάλλοντος
MOnuMENTA

EPAEDIA είναι το όνομα της νέας εγκυκλοπαίδεια περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (EΥΠ). Ένας πλούτος ειδήσεων, πληροφοριών και άρθρων για κάθε θέμα του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται στην εγκυκλοπαίδεια με απλό και διασκεδαστικό τρόπο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Epaedia είναι: epaedia.eea.europa.eu/index.php

5/07/2008
BACK TOP OF THE PAGE