ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επικουρικής Επιτροπής της Σύμβασης της UNESCO του 1970 η Μ. Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015, η Διακυβερνητική Επικουρική Επιτροπή της Σύμβασης της UNESCO του 1970 για την αποτροπή και αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, στο πλαίσιο της τρίτης Συνόδου της, εξέλεξε ομόφωνα Πρόεδρό της την κα Μαρία Βλαζάκη-Ανδρεαδάκη, εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επισημαίνεται ότι η Διακυβερνητική Επικουρική Επιτροπή της Σύμβασης της UNESCO του 1970, για τη δημιουργία της οποίας η Ελλάδα είχε πρωτοστατήσει, αποτελεί τον κύριο μηχανισμό εποπτείας της εφαρμογής της εν λόγω διεθνούς Σύμβασης η οποία, αν και τέθηκε διεθνώς σε ισχύ το 1972, θεωρείται ότι αποκρυσταλλώνει αρχές του διεθνούς εθιμικού δικαίου ως προς την αποτροπή και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών καθώς και την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης.

Είναι προφανές ότι η ανάληψη της προεδρίας της Διακυβερνητικής Επιτροπής από την Ελλάδα, πέραν του ότι αποτελεί σημαντική επιτυχία της χώρας μας, σηματοδοτεί και μια πρόκληση για την περαιτέρω δραστηριοποίηση της Επιτροπής, υπό ελληνική πλέον Προεδρία, δεδομένης της διεθνούς συγκυρίας της καταστροφής από ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες σημαντικών μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη και την Υεμένη και της συναφούς παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών προερχομένων από τις χώρες αυτές στο παράνομο εμπόριο τέχνης. Στο πλαίσιο αυτό, η δραστηριοποίηση της υπό Ελληνική Προεδρία Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της Απόφασης 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ειδικότερα των παραγράφων 15-17 της Απόφασης αυτής αναμένεται να είναι καθοριστική.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ελληνική επιτυχία αποτελεί επιστέγασμα αφ’ ενός της αναγνώρισης της δραστηριοποίησης της χώρας μας στην πάταξη του φαινομένου της διεθνούς αρχαιοκαπηλίας και, αφ’ ετέρου, της σημαντικής συνεισφοράς της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην UNESCO, της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όσο και της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ.

2/10/2015
BACK TOP OF THE PAGE