ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων δεν ενέκρινε για άλλη μια φορά τις οικοδομικές εργασίες πλησίον του νερόμυλου του Εμπεiρίκου στην Άνδρο
TICCIH-Ελληνικό Τμήμα, Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, MONUMENTA Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων

Με νέα γνωμοδότηση το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων δεν ενέκρινε τις οικοδομικές εργασίες που έγιναν εντός της ζώνης προστασίας του κηρυγμένου ως διατηρητέου μνημείου του νερόμυλου του Εμπειρίκου στις Στενιές Άνδρου, την Πέμπτη 8 Μαϊου 2014.

Η πλειοψηφία των μελών  του Συμβουλίου απέρριψε για άλλη μια φορά τις οικοδομικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν χωρίς άδεια του αρμόδιου φορέα προστασίας του Υπουργείου Πολιτισμού πλησίον του μνημείου. Στη συνεδρίαση συμμετείχε εκπρόσωπος της MONUMENTA που τάχθηκε κατά της έγκρισης των οικοδομικών εργασιών τονίζοντας την αλλοίωση που έχουν επιφέρει στο μνημείο. Το ψήφισμα της ημερίδας που οργάνωσαν το TICCIH-Ελληνικό Τμήμα, το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, η MONUMENTA και η Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων, υπό την αιγίδα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, τον Μάρτιο, και υπέγραψαν 83 άτομα, διαβάστηκε στα μέλη και επισημάνθηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος χώρου μνημείων, όπως είναι οι νερόμυλοι και οι ανεμόμυλοι.

Ο νερόμυλος, γνωστός και ως Φάμπρικα του Εμπειρίκου, αποτελεί ένα σπάνιο κατάλοιπο της πρώτης φάσης εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα, κτίστηκε το 1876 από τον Κωνσταντίνο Εμπειρίκο, δίπλα στην κοίτη του ποταμού. Πρόκειται για μεγάλο πενταόροφο κτήριο με δίρριχτη στέγη και μεγάλη όρθια σιδερένια φτερωτή που κινούνταν με υδατόπτωση και ο αλεστικός μηχανισμός με τέσσερα ζεύγη μυλολίθων. Στη Φάμπρικα γινόταν επεξεργασία σιταριού που έφερνε ο ιδιοκτήτης με δικά του καράβια από τη Ρουμανία. Το 1880 ο μύλος έγινε και ατμοκίνητος, ενώ το 1912 προστέθηκαν κυλινδρομυλικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροφωτίστηκε. Λειτούργησε μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά την εγκατάλειψη και την πυρκαγιά, το μνημείο, κηρυγμένο διατηρητέο (ΦΕΚ 495/Β/9-7-1991) και με ζώνη προστασίας 50 μ. περιμετρικά, στέκει χωρίς στατικά προβλήματα αναμένοντας την αποκατάστασή του.

Το 2011, άρχισε να κτίζεται, χωρίς άδεια από τον αρμόδιο φορέα προστασίας, οικοδομή (στη θέση μικρού κτίσματος), πολύ κοντά στον υδρόμυλο, αλλοιώνοντας τον μύλο και το μοναδικό τοπίο. Η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, ύστερα από καταγγελία της MONUMENTA, είχε ζητήσει τη διακοπή των εργασιών. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων είχε γνωμοδοτήσει κατά της έγκρισης των οικοδομικών εργασιών πλησίον του μνημείου. Τον Ιούνιο 2013 βγήκε η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δεν ενέκρινε τις εργασίες. Το θέμα της έγκρισης ή μη των οικοδομικών εργασιών, ύστερα από αίτηση θεραπείας του ιδιοκτήτη της οικοδομής, που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναπέμφθηκε και ξανασυζητήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο ΚΣΝΜ με το αποτέλεσμα που προαναφέρθηκε.

info@monumenta.org

10/05/2014
BACK TOP OF THE PAGE
Η νέα οικοδομή
Τα παλιά κτίσματα πλησίον του νερόμυλου