ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
18η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς ICOMOS
Φλωρεντία, 9-14 Νοεμβρίου 2014
Ελληνικό Τμήμα ICOMOS

Η 18η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς ICOMOS θα διεξαχθεί στις 9-14
Νοεμβρίου στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Στις εργασίες της Συνέλευσης
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η υποβολή από τις εθνικές επιτροπές και η εξέταση σχεδίων ψηφισμάτων, η εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του ICOMOS, η ανάδειξη των επίτιμων μελών του και η επεξεργασία προτάσεων για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελούν καταστατικούς στόχους του Οργανισμού.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί Επιστημονικό Συμπόσιο (10-14 Νοεμβρίου 2014) με θέμα «Η Κληρονομιά και το Τοπίο ως Ανθρώπινες Αξίες», το οποίο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
- Η ανάδειξη της ταυτότητας των κοινωνιών μέσα από τον Τουρισμό
- Το τοπίο ως πολιτιστικό περιβάλλον
- Η βιωσιμότητα μέσω παραδοσιακών γνώσεων
- Ο ρόλος της κοινωνίας και της ενισχυμένης τοπικής αυτοδιοίκησης με
στόχο τη διατήρηση και προστασία της κληρονομιάς.
- Νέα εργαλεία διατήρησης και προστασίας.

http://www.icomos.org/en/about-icomos/governance/generalinformation-about-the-general-assembly/18th-general

6/05/2014
BACK TOP OF THE PAGE