ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Η παλιά πόλη της Κέρκυρας πρόστεθηκε στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO
ΜΟnuMENTA

Διακεκριμένο παράδειγμα τύπου κατασκευής ή αρχιτεκτονικού και τεχνολογικού συμβόλου ή τοπίου, που εμφανίζει μια σημαντική περίοδο ή σημαντικές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας.
Με βάση το ανωτέρω κριτήριο έγινε χθες η εγγραφή της παλιάς πόλης της Κέρκυρας στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας  της UNESCO.

Η Κέρκυρα αποτελεί τη 17η ελληνική τοποθεσία, που εγγράφεται στον κατάλογο της UNESCO. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της πόλης καλύπτουν περιόδους από την Ενετοκρατία έως και το 19ο αιώνα, με σημαντικότερες φάσεις αυτές του 16ου και 17ου αιώνα.

Κατά την 31η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που συνήλθε τις τελευταίες μέρες στο Christchurch της Ν. Ζηλανδίας, προστέθηκαν είκοσι δύο (22) νέες τοποθεσίες στον Κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς, ο οποίος αριθμεί πλέον 851 μνημεία.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά διαγράφηκε ένα μνημείο από τον κατάλογο. Πρόκειται για το καταφύγιο του αραβικού όρυγα στο Ομάν. Η Επιτροπή έκρινε ότι η απόφαση  του Ομάν να μειώσει την προστατευόμενη περιοχή κατά το 90% παραβιάζει τις Διεθνείς Αρχές προστασίας της περιοχής καταστρέφοντας τη σημαντική της αξία. Η περιοχή είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο το 1994. Ο πληθυσμός του αραβικού όρυγα (είδος αντιλόπης) ανερχόνταν το 1996 στα 450 ζώα. Σήμερα, λόγω του παράνομου κυνηγιού και της καταστροφής της περιοχής κατοικίας του είδους, ο πληθυσμός του έχει μειωθεί στα 65 ζώα, με μόνο τέσσερα ζευγάρια σε αναπαραγωγικό στάδιο, γεγονός που καθιστά τη μελλοντική βιωσιμότητα του είδους αβέβαιη... Εκτός του αραβικού όρυγα, η περιοχή είναι κατοικία για το αγριοκάτσικο Nubian,  τους αραβικούς λύκους, και για το μεγαλύτερο άγριο πληθυσμό της αραβικής γαζέλας.

29/06/2007
BACK TOP OF THE PAGE