ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ της ελληνικής μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής

Το βιβλίο του Παναγιώτη Τσακόπουλου είναι μια ιστορική και κριτική θεώρηση βασισμένη στην έρευνα του έργου 18 αρχιτεκτόνων και αρχιτεκτονικών γραφείων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα και ανήκουν σε ένα διαφορετικό φάσμα γενιών και αρχιτεκτονικών τάσεων. Η επιλογή τους έγινε με δύο βασικά κριτήρια, που είτε το ένα είτε το άλλο, είτε κάποτε και τα δύο χαρακτηρίζουν την πορεία τους. Το πρώτο είναι το ιδιόρρυθμο στίγμα τους στην ελληνική μεταπολεμική αρχιτεκτονική, η όχι αυτονόητη ένταξή τους στα κυρίαρχα ρεύματά της. Το δεύτερο είναι η περιορισμένη προβολή τους στην κριτική ιστοριογραφία, η όχι ανάλογη με τη σημασία του έργου τους και η έλλειψη συνθετικής προσέγγισης της δουλειάς τους.

Το βιβλίο έχει 650 περίπου σελίδες, 1000 σχέδια και φωτογραφίες αρχιτεκτονικών έργων, πολλά από τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα αδημοσίευτα και αποτελούν τον καρπό πρωτογενούς αρχειακής έρευνας, καθώς και παραρτήματα με βιογραφικά στοιχεία και εργογραφίες. Περιλαμβάνει ακόμα εκτεταμένες περιλήψεις των κειμένων και λεζάντες των εικόνων στην αγγλική γλώσσα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της μελέτης στην τεκμηρίωση της ελληνικής αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα. Οι μονογραφίες των αρχιτεκτόνων συνιστούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, την πρώτη συνθετική κριτική θεώρηση του έργου τους, βασισμένη κατά ένα μέρος σε αδημοσίευτο υλικό από το αρχείο τους, σε κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες που παραχωρήθηκαν από τους ίδιους στον συγγραφέα και δημοσιεύονται για πρώτη φορά στην παρούσα έκδοση, καθώς και σε προσωπικές συνεντεύξεις.
Οι 18 είναι: Σπύρος Στάικος / Αντώνης Γεωργιάδης / Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας / Βασίλης Γρηγοριάδης / Νίκος Καλογεράς – Σπύρος Αμούργης – Πάνος Κουλέρμος / Γιάννης Κανετάκης – Δημήτρης Κατζουράκης – Γρηγόρης Τσαμπέρης / Λάζαρος Καλυβίτης – Γιώργος Λεονάρδος / Ιωάννης Δεσποτόπουλος / Τάσος και Δημήτρης Μπίρης / Γιάννης Κούκης / Μιχάλης Μανιδάκης / Τάκης Εξαρχόπουλος / Νίκος Σκουτέλης – Φλάβιο Ζανόν / Ηλίας Βενέρης / Γραφείο Γιάννη Κίζη / Α.Μ. Κωτσιόπουλος & συν/τες αρχιτέκτονες / Ποτηρόπουλος Δ+Λ / sparch: Ρένα Σακελλαρίδου – Μόρφω Παπανικολάου.

Τέλος, συμβολή στην ιστοριογραφία της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής συνιστά η έρευνα για το, άγνωστο κατά το μέγιστο μέρος του, μεταπολεμικό έργο του Ιωάννη Δεσποτόπουλου στη Σουηδία και την Ελλάδα, που βασίσθηκε στο αρχείο του αρχιτέκτονα, που ανήκει σήμερα στα Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη.

Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο • Ομήρου 50 106 72 Αθήνα • τηλ. 210 3632788 • info@kaleidoscope.gr

18/02/2014
BACK TOP OF THE PAGE