ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Δήλωση του ICOMOS σχετικά με την προστασία της αιγυπτιακής πολιτιστικής κληρονομιάς
ICOMOS

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ICOMOS, εκφράζουν τις σοβαρές ανησυχίες τους για την επιδείνωση της κατάστασης στην Αίγυπτο και καταδικάζουν τη λεηλασία στο Μουσείο του Μαλάουι, στο Minya και την καταστροφή της ιστορικής θρησκευτικής αρχιτεκτονικής και των μνημείων σε ολόκληρη τη χώρα.

Υπογράφοντας τη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης και των δύο πρωτοκόλλων της, το 1972, την Παγκόσμια Κληρονομιά και την Σύμβαση του 1970 για τα μέσα απαγόρευσης και παρεμπόδισης της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης της κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών, η Αίγυπτος έχει δεσμευτεί για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της στο ακέραιο και απέκτησε κανονιστικές πράξεις για την αποφυγή παρόμοιων τραγωδιών.

Ο Πρόεδρος του ICOMOS, Gustavo Araoz, καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εξασφαλίσουν την προστασία των μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων, τα μνημεία και τις τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων της θρησκευτικής σημαντικότητας και ζητεί από την Αίγυπτο να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για την αποτροπή και την πρόληψη της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών. Το ICOMOS καλεί, επίσης, τον αιγυπτιακό λαό να σεβαστεί και να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά της Αιγύπτου, ανεξάρτητα από τις ιστορικές περιόδους, κοινότητες ή πεποιθήσεις, που έχει ο καθένας, και για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης και για τυχόν ανεπανόρθωτες ζημιές σε σημαντική ιστορική κληρονομιά της Αιγύπτου, προς όφελος των μελλοντικών γενεών.

Το ICOMOS υπενθυμίζει την εξαιρετική πολιτιστική κληρονομιά της Αιγύπτου και αναγνωρίζει τη σημασία της στον αιγυπτιακό λαό και στον υπόλοιπο κόσμο. Αναγνωρίζουμε τη σημασία αυτής της κληρονομιάς με την ταυτότητα και τον αυτοσεβασμό του αιγυπτιακού λαού, ο οποίος μετά τη σύγκρουση έχει αναπτερωθεί και είναι έτοιμος να παράσχει τεχνική υποστήριξη για την ενθάρρυνση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αιγύπτου.

Παρίσι - 27 Αυγούστου 2013

(μετάφραση κειμένου: Θάλεια Καραμολέγκου)

5/09/2013
BACK TOP OF THE PAGE