ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Στην κληρονομιά της εκπαίδευσης, είναι αφιερωμένη η παγκόσμια ημέρα μνημείων
ICOMOS

Το 2013, η παγκόσμια ημέρα μνημείων (18 Απριλίου) είναι αφιερωμένη στην Κληρονομιά της Εκπαίδευσης (σχολεία, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, ακαδημίες, κ.λπ.) σε όλες της τις εκφάνσεις της στα διάφορα γεω-πολιτισμικά πλαίσια.

Σε όλη την ιστορία και στα διάφορα γεω-πολιτισμικά πλαίσια, η εκπαίδευση πραγματοποιείτο σε ένα ευρύ φάσμα χώρων ή κτηρίων. Ανοιχτοί χώροι, η αγορά ακόμη και η προστατευτική σκιά ενός δέντρου θα μπορούσαν να είναι εξίσου χρήσιμα για τη μετάδοση της γνώσης, όσο και ειδικά θεσμικά κτήρια, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, ισλαμικά ιεροδιδασκαλεία, ακαδημίες, βιβλιοθήκες, μοναστήρια κ.λπ.

Πολλά από αυτά τα κτήρια, σύνολα κτηρίων ή χώρων αναγνωρίζονται όχι μόνο ως φορείς κοινωνικών ή θεσμικών αξιών αλλά και ιστορικών ή καλλιτεχνικών, και ως εκ τούτου αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η προστασία και η διατήρηση της κληρονομιάς της εκπαίδευσης όχι μόνο συνεπάγονται τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά επίσης, την ίδια στιγμή, αναδεικνύουν την παιδεία ως ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα καθήκοντα.

(μετάφραση Βαγγέλης Ψωρογιάννης)

5/04/2013
BACK TOP OF THE PAGE