ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Ανασκαφική μεθοδολογία και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αρχαιολογικών τεκμηρίων

Eνα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Μάρκου Κατσιάνη με θέμα την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανασκαφική πράξη με επίκεντρο την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και τη διερεύνηση των αρχαιολογικών δεδομένων. Η προσέγγιση χρησιμοποιεί τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), διεθνώς γνωστά ως GIS, και αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχουν ως προς την τριδιάσταση χωρική αναπαράσταση και την οπτική αντιπαραβολή της ανασκαφικής πληροφορίας. Η ανασκαφή στην προϊστορική θέση Παλιαμπέλων Κολινδρού και η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθείται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνιστά το παράδειγμα εφαρμογής της εργασίας.

6/03/2013
BACK TOP OF THE PAGE