ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Προστασία ή υποβάθμιση του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα?
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αποδοκιμάζουν την παρέμβαση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων στο υφιστάμενο νομικό καθεστώς προστασίας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την από 19/7/2012 επιστολή προς τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα (ΦΟΔΕΠΑΣΜ). Η επιστολή συνοδευόμενη από πρόταση τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος[1], δυνάμει του οποίου χαρακτηρίστηκε ως Εθνικό Πάρκο η ευρύτερη περιοχή του Σχινιά, ζητά τη διατήρηση των κτισμάτων (ταβερνών), που λειτουργούν εντός της προστατευόμενης περιοχής, πάνω στον αιγιαλό και σε κηρυγμένα αυθαίρετα και κατεδαφιστέα κτίρια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων, επικαλούμενος λόγους «πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, ιστορικότητας, χρηστής διοίκηση» αιτείται της αναγνώρισης της νομιμότητας των ταβερνών, παραβιάζοντας όχι μόνο κάθε έννοια διαφύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, αλλά και των ίδιων των Συνταγματικών διατάξεων περί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Στην ως άνω επιστολή αποδίδονται στη λειτουργία των εν λόγω ταβερνών ευεργετικές για την περιοχή υπηρεσίες, όπως η προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ρύπανσης, η περιφρούρησή της από το ενδεχόμενο camping, μέχρι και η αποτροπή έκνομων δραστηριοτήτων. Αυτό που όμως παραλείπει η επιστολή είναι να αναφέρει ότι «έκνομη δραστηριότητα» είναι η αυθαίρετη δόμηση, ενώ ανήθικη είναι η προσπάθεια κοινωνικής νομιμοποίησης των ταβερνών από ένα συλλογικό όργανο των δικαστών και εισαγγελέων.

Όπως είναι σε άμεση θέση να γνωρίζουν οι οργανώσεις Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με την ιδιότητά τους ως μελών του Δ.Σ. του ΦΟΔΕΠΑΣΜ, η επί σειρά ετών παράνομη διατήρηση των επιχειρήσεων αυτών, απάδει προς τον χαρακτήρα της περιοχής ως προστατευόμενης, καθώς η λειτουργία τους συνδέεται με δυσμενείς επιπτώσεις για την περιοχή και τα οικοσυστήματά της. Ενδεικτικό παράδειγμα η χρήση βενζινογεννητριών για την ηλεκτροδότησή τους, που αποτελούν εν δυνάμει εστία πρόκλησης πυρκαγιάς.

Oι οργανώσεις Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή των αποφάσεων κατεδάφισης των αυθαίρετων κτισμάτων που έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα.

[1] 22.6-3.7.2000 (ΦΕΚ Δ 395/3-7-2000)

Περισσότερες πληροφορίες:
Λουκία Καλαϊτζή, Υπεύθυνη Τύπου & Επικοινωνίας, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, press@medsos.gr 2108228795
Ελίνα Σαράντου, Υπεύθυνη Τύπου & Επικοινωνίας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, esarantou@ornithologiki.gr 2108228704

2/08/2012
BACK TOP OF THE PAGE