ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Η δημοτική αγορά Κορίνθου δεν χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο.
MOnuMENTA

Δεν χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο η δημοτική αγορά Κορίνθου, με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΤ, την Πέμπτη 5 Απριλίου 2012. Η MOnuMENTA υποστήριξε τον χαρακτηρισμό της λόγω της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής της αξίας.

info@monumenta.org

11/04/2012
BACK TOP OF THE PAGE