ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Ο χαρακτηρισμός της Αλευροβιομηχανίας SAMICA ως διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος
MOnuMENTA

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ αριθμ. 64/02.03.2012) χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτηριακό συγκρότημα με τη δεξαμενή της πρώην Αλευροβιομηχανίας S.A.M.I.C.A (Società Anonima Molitoria Industriale Commerci Affini), στην περιοχή Κόβα της πόλεως Ρόδου.

Σύμφωνα με την απόφαση το κτηριακό συγκρότημα φέρει αξιόλογα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία αντιπροσωπευτικά της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της Ιταλικής περιόδου (μεσοπολέμου). Απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων του και των εν γένει λειτουργικών και διακοσμητικών του στοιχείων και επιτρέπεται η κατεδάφιση και επιβάλλεται η ανακατασκευή των τμημάτων του που θα κριθούν επικινδύνως ετοιμόρροπα υπό την προϋπόθεση ό,τι πριν από την κατεδάφιση τους θα προηγηθεί πλήρης φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση.

Παρά την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/99946/2232/25.11.2010 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τoυρισμού με την οποία δεν χαρακτηρίσθηκαν οι αλευρόμυλοι ως μνημείο, την πυρκαγιά που κατέστρεψε τον αυθεντικό μηχανολογικό εξοπλισμό και την αυθαίρετη απόπειρα κατεδάφισης του κτηρίου, οι προσπάθειες της κίνησης πολιτών, του ΤΕΕ Τμ. Δωδεκανήσου και της MOnuMENTA τελικά δικαιώνονται.

Υπενθυμίζουμε ότι η MOnuMENTA είχε καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόφασης του ΥΠΠΟ εδώ και ένα περίπου χρόνο.

info@monumenta.org

8/03/2012
BACK TOP OF THE PAGE
SAMICA, Μάρτιος 2012