ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Aύξηση του τέλους ΑΠΕ
WWF Ελλάς

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποφάσισε στις 20 Δεκεμβρίου 2011 την αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ για το 2012 σε 5,43 €/MWh. Θυμίζουμε ότι το τέλος ΑΠΕ θεσπίστηκε το 2002 για να ενισχύσει την προσπάθεια εισόδου των ΑΠΕ στο μίγμα ηλεκτρισμού της χώρας και καταβάλλεται από τους καταναλωτές ηλεκτρισμού. Από το 2010 το τέλος ΑΠΕ χρεώνεται διαφορετικά για τις διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών (οικιακοί, υψηλής τάσης, αγροτικοί κ.α.)

Η αναπροσαρμογή κρίνεται απαραίτητη από τη ΡΑΕ για την κάλυψη των πληρωμών των παραγωγών ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για το 2012 και του ελλείμματος που έχει δημιουργηθεί στον Διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού (ΔΕΣΜΗΕ).

Κατά το WWF Ελλάς, η απόφαση για αύξηση του τέλους ΑΠΕ, μόλις ένα χρόνο μετά την τελευταία αναπροσαρμογή του, είναι ενδεικτική της αδυναμίας καθορισμού του τέλους ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Επιπλέον, ο άνισος επιμερισμός του στους καταναλωτές, ιδιαίτερα δε η επιβάρυνση των οικιακών χρηστών, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του πλαφόν για τους χρήστες υψηλής τάσης, αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ και καταστρατηγεί την ανάγκη ίσης αντιμετώπισης όλων των καταναλωτών (μεγάλων και μικρών).

Όπως έχει ήδη επισημανθεί από το WWF Ελλάς κατά τη δημόσια διαβούλευση για τις εγγυημένες τιμές πώλησης ηλεκτρισμού και το τέλος ΑΠΕ (Οκτώβριος 2011), της αύξησης του τέλους θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ο εξορθολογισμός του χρηματοδοτικού μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ και η απαλοιφή των στρεβλώσεων στον τρόπο υπολογισμού του κόστους παραγωγής ηλεκτρισμού από κάθε πηγή ενέργειας (Οριακή τιμή συστήματος).

Το WWF Ελλάς, από την άλλη, κρίνει θετικά μια σειρά από μέτρα που το ΥΠΕΚΑ προτίθεται να αναλάβει σχετικά με τη χρήση μέρους των πόρων του τέλους ΕΡΤ, τα έσοδα από τη διάθεση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επιβολή τέλους στην εκμετάλλευση λιγνίτη. Ειδικά για την τελευταία περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι έτσι διορθώνεται μερικώς μια ιστορική αδικία και περιορίζεται η έμμεση πριμοδότηση που διαχρονικά κάθε ελληνική κυβέρνηση αποδίδει στην εκμετάλλευση του πλέον ρυπογόνου καυσίμου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2006, η τότε κυβέρνηση επέβαλε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο λιγνίτη, το λιθάνθρακα και το κοκ με το ν. 3483/2006. Σύμφωνα με το νόμο, η παραγωγή ηλεκτρισμού από τα παραπάνω στερεά και «ρυπογόνα» καύσιμα θα έπρεπε να φορολογείται με 0,3€ ανά gigajoule. Ο φόρος αυτός όμως αποτελεί μια από τις πλέον βραχύβιες νομοθετικές ρυθμίσεις της Βουλής των Ελλήνων. Τον Δεκέμβριο του 2006 ο φόρος καταργήθηκε, με τροπολογία στο ν. 3517/2006, πριμοδοτώντας ουσιαστικά την παραγωγή ενέργειας από τις χειρότερες συμβατικές πηγές ενέργειας

Περισσότερες πληροφορίες
Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής, WWF Ελλάς, 210 33 14 893, climate@wwf.gr

                                                                              Δελτίο τύπου  22.12.2011

27/12/2011
BACK TOP OF THE PAGE