ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Το Α΄ Κοιμητήριο εντάχθηκε στην παγκόσμια λίστα μνημείων WATCH 2012 του WORLD MONUMENTS FUND
MOnuMENTA

Ο Δήμος Αθηναίων – Διεύθυνση Μελετών, Τμήμα Παραδοσιακών Κτηρίων, Διατηρητέων και Μνημείων - τα τελευταία χρόνια καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την προστασία και την ανάδειξη του Α΄ Κοιμητηρίου της Αθήνας σε έναν ιστορικό τόπο μεγάλης καλλιτεχνικής σημασίας, εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η πρόθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ένταξή του στην ASCE (Association of Significant Cemeteries of Europe) και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή «Ο δρόμος των Κοιμητηρίων» (EUROPEAN CEMETERY ROUTE), καθιερώνοντας το Α΄ Κοιμητήριο ως σημαντικό σταθμό μιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής διαδρομής, που από τη μία αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συγκεκριμένο χωροχρόνο, και από την άλλη ερευνά πιθανές συγγένειες, επιρροές και συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Το 2011 κατατέθηκε πρόταση για την ένταξή του στην παγκόσμια λίστα μνημείων 2012 WORLD MONUMENTS WATCH με στόχο την περαιτέρω ανάδειξή του και την πιθανή εύρεση πόρων για την εκτέλεση έργων που αφορούν την συντήρηση μνημείων, την αποκατάσταση δικτύων, τη σηματοδότηση, την πληροφόρηση κοινού και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. Η επιτυχής αξιολόγηση της πρότασης αυτής αναδεικνύει το Α΄ Κοιμητήριο ως μνημείο παγκόσμιου ενδιαφέροντος και εστιάζει στην προστασία του μνημειακού του χαρακτήρα, στην ανάδειξη του συνόλου των αξιών που εμπεριέχει, αλλά και στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

info@monumenta.org

30/11/2011
BACK TOP OF THE PAGE