ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Ο Υπουργός Πολιτισμού υπέγραψε τη ΜΠΕ και την ΠΠΕΑ του έργου "Προστασία με κυματοθραύστη των κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Αίγινας"
MOnuMENTA

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Π. Γερουλάνος υπέγραψε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του έργου "Προστασία με κυματοθραύστη εκ φυσικών ογκολίθων των κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Αίγινας", στις 6 Οκτωβρίου 2011. Οι ΜΠΕ και ΠΠΕΑ που είχαν υποβληθεί για έγκριση στο ΥΠΠΟΤ από το Λιμενικό Ταμείο Αίγινας έλαβαν θετική γνωμοδότηση από τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) παρά την αρνητική εισήγηση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων και της ΚΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Οι εισηγήσεις των Εφορειών επισημαίνουν ότι ο κυματοθραύστης με μήκος 580 μ. και ύψος 2μ. από την επιφάνεια της θάλασσας που θα κατασκευαστεί  με σκοπό να προστατέψει το σύγχρονο λιμάνι της Αίγινας από τους ανέμους αποτελεί μείζονα επέμβαση που θα αλλάξει ουσιωδώς το τοπίο στον κηρυγμένο ενάλιο αρχαιολογικό χώρο, το άμεσο περιβάλλον του χερσαίου αρχαιολογικού χώρου της Κολώνας και στο θαλάσσιο μέτωπο του παραδοσαικού οικισμού της Αίγινας. Σημειώνεται ότι η ΕΕΑ έχει προτείνει εναλλακτικές λύσεις.

H MOnuMENTA έστειλε επιστολή στον Υπουργό ΠΟΤ τον Ιούνιο 2011 δηλώνοντας ότι το παραπάνω έργο καταστρατηγεί κάθε έννοια προστασίας του τοπίου, του οικοσυστήματος, των αρχαίων καταλοίπων και της ιστορικής μνήμης, επιφέρει περισσότερα προβλήματα από αυτά που τυχόν θα επιλύσει και ζητώντας την αναπομπή του θέματος για επανεξέταση στο ΚΑΣ ώστε να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης, κατά τη συνεδρίαση, και των πολύ σοβαρών ενστάσεων που προβάλλει ένα σημαντικό τμήμα της αιγινήτικης και της ευρύτερης κοινωνίας.

Πάνω από 500 υπογραφές συγκεντρώθηκαν από κατοίκους και φίλους της Αίγινας και στάλθηκαν στον Υπουργό προσυπογράφοντας τις ενστάσεις της MOnuMENTA και ζητώντας την επανεξέταση του θέματος.

info@monumenta.org

 

12/10/2011
BACK TOP OF THE PAGE