ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Μνημεία υπό Απειλή (ΜυΑ), ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα καταγραφής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
MOnuMENTA

«Μνημεία υπό Απειλή» είναι ο τίτλος του νέου προγράμματος καταγραφής αρχιτεκτονικών μνημείων που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.mua.gr. Πρόκειται για μια φιλόδοξη προσπάθεια που συνδυάζει δύο βασικά στοιχεία α) την προστασία των μνημείων και β) τη συμμετοχή των πολιτών στη διάσωση των μνημείων με εργαλείο μια εκτεταμένη βάση δεδομένων που θα καταγράφει με λεπτομέρεια μνημεία που κινδυνεύουν στην Ελλάδα.

Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που διαπιστώνουν ότι κινδυνεύει ένα μνημείο να καταχωρήσουν πληροφορίες για το μνημείο υπό απειλή και οι διαχειριστές του προγράμματος μετά από έλεγχο να τις αναρτήσουν. Πραγματικά πολύ σημαντική είναι η βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί. Η πληρότητά της και ο συνδυασμός των πεδίων που περιλαμβάνει μπορούν να γίνουν εγκυκλοπαίδεια πληροφοριών για το υπό απειλή μνημείο. Η δυναμική της και η εξέλιξή της εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή των πολιτών.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από ένα δίκτυο συνεργατών, φορέας υλοποίησης είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το πρώτο στάδιο του προγράμματος χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα «Α. Γ. Λεβέντης» και το Ίδρυμα «Σταύρος Σ. Νιάρχος»

30/09/2011
Αντίλαλος

s

BACK TOP OF THE PAGE